Skip to main content

Pressinbjudan: Digitalisering av lantbruket – när och hur sker den stora revolutionen?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 07:45 CET

Hur kommer lantbrukets digitala framtid att se ut? Är det Google eller maskinföretagen som driver utvecklingen? Vilka sociala konsekvenser väntar?

Välkommen till ett tankeväckande seminarium på SLU Alnarp den 6 februari om en nära förestående utveckling inom lantbruket. Seminariet arrangeras av KCF i samarbete med Partnerskap Alnarp. På programmet står föredrag, workshops och diskussion.

Plats: Alnarpsgården, SLU Alnarp

Tid: 6 februari kl 09.00

Anmälan och program: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20170206.aspx

Vi ägnar förmiddagen åt ett stort antal korta inlägg, under eftermiddagen väntar en workshop där intrycken bearbetas. Under förmiddagen belyser vi frågeställningar som:

 • Var står vi idag – vilken teknik finns?
 • Var står vi år 2020 – vilken teknik finns då och hur utbredd är den?
 • Kommer det att finnas många konkurrerande men inte samverkande system?
 • Vem kommer att driva utvecklingen (Google, Fendt, Dataväxt…)?
 • Sociala konsekvenser för branschen?
 • Strukturella konsekvenser för branschen?
 • Vem äger insamlade data?

Avsikten är att få en bred överblick över vad som pågår inom växtodling, animalieproduktion och administration.

Syftet med workshopen på eftermiddagen är att undersöka vad som ytterligare behöver belysas, förslag till seminarier, demonstrationer, forskningsprojekt, examensarbeten...


PROGRAM

Förmiddag

09.00  Registrering, kaffe

09.15  Inledning (Aulan, Alnarpsgården)

09.30  Digitalisering i ett EU-perspektiv – Var står forskningen?, Niels Gøtke, ICT Agri Köpenhamn

09.45  Vart är vi på väg i maskinutvecklingen?, Per Johnsson, Söderberg och Haak

10.00  Möjligheter i det administrativa arbetet, Jimmy Larsson, LRF Konsult

10.15  Paus

10.30  Teknik på plats och på väg, Johanna Wetterlind, SLU Skara

10.45  Automatiserad administration – är det möjligt?, Erland Kjesbu, NIBIO, Norge

11.00  PLF – Precision Livestock Farming – exempel på den nya sensorteknologin i animalieproduktionen, Anders Herlin, SLU Alnarp

11.15  Vilken roll har Lantbrukaren om 20-30 år, Henrik Jönsson, Torreberga maskinstation

11.30  Johan Martinsson, Dataväxt

11.45  Instruktion kring workshoppens upplägg

12.00  Lunch (Loftet, Alnarpsgården), mingel och workshop startar


Eftermiddag

Tematiska workshops (Loftet). Deltagarna ansluter till det tema man anser intressant, det är möjligt att byta efterhand. Varje tema har en sekreterare.

 • Implementering; hur ska en lantbrukare få kunskap om vad som kan/bör implementeras.
 • Helheter; risker och möjligheter finns för olika system inom t.ex. växtodling resp. animalieproduktion eller t.o.m. mellan t.ex. spannmålsproduktion och vallproduktion. Hur kan denna risk/möjlighet hanteras? Hur integrerar man olika system?
 • Utbildning; dagens utbildning syftar till biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper. Med bildanalys, datasammanställningar etc. kan behoven komma att ändras, vilka är troliga förändrade behov, hur ska denna förändring genomföras?
 • Forskning; digitaliseringen innebär stora förändringar som kräver ny kunskap (tekniskt, systemkunskap, socialt…). Var ska denna forskning ske, av vem…? Kan samarbete i med andra nordiska och europeiska länder vara ett komplement?
 • Rådgivning; sannolikt finns ett kunskapsunderskott i rådgivningen kring dessa frågor, hur ska ett kunskapslyft kunna ske?
 • Sociala frågor; förarlösa redskapsbärare och diverse digitala hjälpmedel inom mjölkproduktionen är exempel på trolig utveckling som innebär att rollen som lantbrukare kan komma att ändras och kanske flyttar bonden från landet till ett kontor i staden. Vad innebär detta?
 • Testbänken Alnarp; Vad kan vi göra på vår närmaste resurs - Alnarps egendom?
 • Lönar det sig? Ett ekonomiskt perspektiv på resursoptimering, produktivitet och lönsamhet med nya verktyg.

13.30 Avrapportering, uppsummering, hur arbetar vi vidare

14.00 Kaffe

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.