Skip to main content

Pressinbjudan: Strategier och beslutsfattande i lantbruket

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 15:28 CET

Strategisk företagsledning och beslutsfattande är viktiga områden för lantbruks- och trädgårdsföretagare och vid Sveriges Lantbruksuniversitet pågår intressant forskning inom området.

Den 1 februari arrangerar Kompetenscentrum företagsledning (KCF) vid SLU, i samarbete med Institutionen för ekonomi och KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, ett seminarium om aktuell forskning. Under seminariet visas även ett interaktivt verktyg för att fatta strategiska beslut, ISM, framtaget vid universitetet i Wageningen, Nederländerna. Verktyget används bland annat av Rabobank.


Tio år med LUPP-kommittén

För dryg 10 år sedan bildades LUPP-kommittén, Lönsam och Uthållig Primärproduktion, som en arbetsgrupp inom KSLA. Kommittén bildades med syftet att lyfta frågor kring lönsamhet och konkurrenskraft i primärproduktionen. 

Under de 10 åren som LUPP-kommittén har varit verksam har ett antal aktiviteter genomförts som belyst frågeställningar som har betydelse för konkurrenskraft. Vissa aktiviteter har satt spår i utvecklingen av Lantbrukssverige, andra aktiviteter har bidragit till ökad samverkan för gemensamma krafttag kring konkurrenskraftsfrågorna. Vid detta seminarium kommer en återblick ges kring aktiviteterna samt en diskussion om effekterna av arbetet.


Program:

 9.30 Samling och registrering, kaffe och smörgås

10.00 Välkommen till seminariet. Peter Lundqvist, Kompetenscentrum företagsledning, SLU, 

Carl-Johan Lagerqvist, Institutionen för ekonomi, SLU, Jan Rundqvist, KSLA, LUPP-kommittén

10.15 10 år med LUPP-kommittén – vad har skett? Jan Rundqvist, KSLA, Marie Kolm

11.00 Kort rast

11.10 Vad är viktigt i framtidens företagande och primärproduktion?

 4 unga tänkare: Louise Ryberg v. ordförande, LRF Ungdom, Patrik Holmgren, lantmästarstuderande, Erik Johansson, blivande mjölk- och köttföretagare m m, Älvsbyn, Norrbotten, Hanna Nilsson, rådgivare och lantbrukare, Gotland.

12.00 Lunch

12.45 Utmaningarna i den strategiska företagsledningen. Forskare från SLU

Helena Hansson, dr – Strategiska framgångsfaktorer

Mattias Nordqvist, gästprofessor KCF – Perspektiv på företagsstrategier

Hans Andersson, professor – Lean som strategi

Jozefine Nybom, doktorand – Dynamiska förmågor

Carl-Johan Lagerkvist, professor – Ingen enkel ekvation: betydelsen av risk i

lantbruksföretagandet

Per Hansson, doktorand – Tillväxt och resurser

Karin Hakelius, dr – Hur bra är lantbrukaren som strategisk ägare i stora företag?

14.00 Hur fattar vi beslut?

Exempel: Beslutsfattande vid mastitprevention ur ett psykologiskt perspektiv

Nina Lind, dr psykologi, Institutionen för ekonomi

14.40 Interactive strategic management – en hjälp för lantbrukaren att fatta beslut. 

      Marie Kolm, Jozefine Nybom, KC/ SLU Alnarp

15.00 Kaffe och fri slutdiskussion: Fokus på att tänka fritt, utmanande och längre!

16.00 Avslutning


Tid: Onsdag 1 februari, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 9.30) 

Plats:  Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, hörsal W, Ulls hus, E-blocket, SLU Ultuna 

Anmälan: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20170201.aspx senast 2017-01-25. 

Ingen avgift 

Frågor: Ove Karlsson, ove.karlsson@slu.se, 070-843 82 10, Helena Hansson, helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14 Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, 070-347 41 60 

Seminariet finansieras med stöd av Stiftelsen AW Bergsten och genomförs av Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP), Kompetenscentrum företagsledning (SLU) samt Institutionen för ekonomi, SLU

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.