Skip to main content

Rätt åtgärder hejdar snytbaggen i norr

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 14:29 CET

Även i Norrland dödar snytbaggen många nyplanterade granar och tallar. Men med hjälp av flera kombinationer av enkla åtgärder kan man minska de norrländska skadorna till en acceptabel nivå, skriver några SLU-forskare i en artikel i tidskriften Forest Ecology and Management.

På 30 hyggen i Hälsingland har forskarna under fyra år undersökt effekterna av att kombinera olika skademinskande åtgärder.

– Resultaten visar på goda möjligheter att kostnadseffektivt kunna hantera snytbaggeproblemet i Norrland utan att använda insektsgifter, säger professor Göran Nordlander vid institutionen för ekologi, SLU.

Viktigast för att uppnå god plantöverlevnad är en bra markberedning där plantorna sätts i den rena mineraljorden. Att använda plantsortiment med något grövre stamdiameter ökar överlevnaden ytterligare.

Plantering tredje våren efter avverkningen ger också bättre överlevnad än plantering ett år tidigare. I Norrland kan en senare plantering vara ett bra alternativ, eftersom konkurrerande vegetation där är ett mindre allvarligt problem än i södra Sverige

Plantor skyddade med en seg beläggning innehållande sand klarar sig under de norrländska förhållandena mycket bra mot snytbaggeskador utan ytterligare motåtgärder.

Pressbilder

(Får användas i samband med artiklar om nyheten. Fotograf ska anges.)

Snytbaggens gnag dödar unga barrträdsplantor. Foto: Claes Hellqvist/SLU

Läs mer

Kontakt

Goran.Nordlander@slu.se , 018- 67 23 65 SLU,

Institutionen för ekologi, Enheten för skogsentomologi

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.