Skip to main content

SLU-kirurg utvecklade nytt instrument

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 12:55 CET

Ett specialdesignat klippverktyg har utvecklats av Odd Höglund, lektor i kirurgi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Det kan användas vid kirurgiska ingrepp för att underlätta hanteringen av de resorberbara kirurgiska implantat som har utvecklats för snabbare, enklare och säkrare kirurgi.

Odd Höglund hade skissat på klippverktyget en längre tid. När sedan dåvarande veterinärstudenten Mikael Levin, med bakgrund som konstruktör, skulle göra sitt examensarbete blev hans uppgift att rita, utveckla och konstruera verktyget i detalj.

Ett avtal för tillverkning av instrumentet har nu ingåtts med en tysk etablerad tillverkare av kirurgiska instrument.

– Att företaget i Tyskland vill tillverka instrumentet kan ses som ett kvitto på att verktyget är kommersiellt intressant och att det har flera möjliga användningsområden, säger Odd Höglund.

För mer information:

Odd Höglund, DVM, PhD, e-post Odd.Hoglund@slu.se, tel 018-67 13 28, 070-329 89 50

Personlig websida: http://www.slu.se/odd-hoglund

Publikationer: http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/

Länk till avhandling: http://pub.epsilon.slu.se/8589/
Beskriver utvecklingen av det resorberbara implantatet, LigaTie® www.LigaTie.com  

BILDTEXT:

Mittenbilden visar klippverktyget applicerat på ett kirurgiskt
implantat, LigaTie®. Både klippverktyget och implantatet är utvecklade på SLU.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.