Skip to main content

SLU:s förtjänstmedaljer 2015 till Algers, Stenborg Blom och Lindgren

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 09:24 CEST

I samband med årets promotionshögtid den 3 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Bo Algers, Husdjurens miljö och hälsa. Förtjänstmedaljen i guld går till ämnesrådet Catharina Stenborg Blom, Regeringskansliet, medan förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Gabriella Lindgren, Husdjursgenetik.  

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Bo Algers 2015

Bo Algers huvudsakliga forskningsområde rör djurhållningens betydelse för lantbruksdjurens hälsa, beteende och välfärd, med tonvikt på kor, grisar och höns. Han har framförallt studerat hur olika inhysningssystem påverkar djurens hälsa och möjligheter att utföra naturliga beteenden.

Bo Algers har på ett förtjänstfullt sätt verkat i flera internationella organisationer. Ett exempel är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), där Bo Algers varit drivande inom en rad områden och på så sätt påverkat djurskydd och djurvälfärd i hela Europa, bland annat när det gäller hantering av suggor i samband med grisning och digivning. Hans forskning har bl.a. legat till grund för nya regelverk inom områden som djurtransporter och mobil slakt av nötkreatur. Bo Algers är också en mycket flitig samhällsdebattör i frågor som rör djurvälfärd.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas ämnesrådet Catharina Stenborg Blom 2015

Catharina Stenborg Blom har under en lång rad av år varit SLU:s kontaktperson i Regeringskansliet, först i Jordbruksdepartementet, sedan i Landsbygdsdepartementet och idag som ämnesråd i Näringsdepartementet. I alla frågor, som rört budgetproposition, regleringsbrev, ändring av författningar och även många löpande ärenden, har hon visat stor insikt i och förståelse för universitetets behov. SLU:s unika tillhörighet till ett sakdepartement har underlättats betydligt genom Catharina Stenborg Bloms professionella agerande som länk mellan de politiska beslutsfattarna och SLU.

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas universitetslektor Gabriella Lindgren 2015

Gabriella Lindgren bedriver en framgångsrik forskning om tamhästens genetik och har bland annat undersökt genetiska faktorer som reglerar djurens fysiska prestationer, gångarter, allergiska eksem och krumma föl. Hon har visat stort engagemang för att forskningsresultaten kommer enskilda och samhället till del.

Gabriella Lindgren är mycket idérik och vågar testa sina idéer. Hon har varit med om att starta företaget Capilet Genetics, har ett godkänt patent och en ansökan om ytterligare ett patent är under behandling. År 2012 vann hon tillsammans med två andra forskare priset som Årets innovatör i Uppsala län.

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 3 oktober.

Mer information
Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Pressbilder (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Om SLU:s förtjänstmedaljer
SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för sjätte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel inom området innovationer och samverkan.

Tidigare års medaljer
https://internt.slu.se/sv/utbildning-forskning-foma/akademisk-karriar/slus-fortjanstmedaljer/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.