Skip to main content

Studenter om hur östra Malmö kan utvecklas

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:14 CET

Hur kan man lyfta en hundra hektar stort område av gammal industrimark och göra det till en attraktiv, levande och väl fungerande stadsdel? Den 16-17 december presenterar studenter på masterkursen ”Large Structures” vid SLU i Alnarp sina idéer om östra Malmös framtid.

Hela området från Entré/Malmö Plaza till Kirseberg är föremål för översiktsplanering av kommunen, ett arbete som ska pågå ett och halvt år. I den processen har Stadsbyggnadskontoret Malmö, Jernhusen AB och Entré/Malmö Plaza området vänt sig till studenterna på masterkursen ”Large structures” på SLU i Alnarp för att få hjälp.

Det ska bli många nya bostäder i ett område med omfattande infrastruktur, barriäreffekter och splittrad grönska. Området för järnvägsverkstäderna är lika stort som grannen Kirseberg. Här kan ges plats för många: utvecklare, unga byggare med små projekt och experimentlusta, utbildning.

- Mångfald kan få komma till uttryck på många olika sätt. Området kan utvecklas med upplevelser som gör resan värd från både när och fjärran. Markföroreningar kan mötas med ny grön teknik, något som behövs i urbana miljöer världen över, säger Erik Skärbäck, professor i landskapsarkitektur och kursansvarig.

I andra ändan av Östervärn station är Malmös entré en lika stor utmaning. Varuhuset byggs om, men hur skall kvarteren framför utvecklas? Hur kan Kirseberg bättre byggas samman med staden?

En av studenterna som ska presentera sitt projekt är Jessica Svännel, som läst till landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp och kompletterat med ekologi på Lunds universitet.

- Mitt projekt handlar om hur man kan förtäta staden samtidigt som man fokuserar på biodiversitet. Det område det handlar om utanför Malmö har en unik gammal industrimark där det finns speciella växter. Växter som är unika och hotade, men som kanske ofta inte anses attraktiva för gemene man.

Jessica är intresserad av just att undersöka hur vi kan öka den biologiska mångfalden i urbana miljöer.  Planeringsfrågor och naturvård ligger henne varmt om hjärtat.

Hon och de övriga nästan trettio studenterna kommer att hålla en presentation över sin analys, och har också gjort varsin poster till en utställning. Den kommer att visas på varuhuset Entré/Malmö Plaza över jul och nyår så att vem som helst kan titta på och diskutera studenternas visioner.

Läs hela programmet här:

http://www.slu.se/Documents/externwebben/ltj-fak-dok/Landskapsarkitektur,%20planering%20och%20f%c3%b6rvaltning/program%20webb.pdf


Datum och tid:

Måndag 16 december,kl. 8.50-16.00

Tisdag 17 december, kl. 9.00-15.30

Lokal: Arken, Alnarpsgården, SLU Alnarp

Kontakt: Erik Skärbäck, kursansvarig: erik.skarback@slu.se mobil: 070-841 54 00.


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.