Skip to main content

Välkommen till första spadtaget för Mark-Vatten-Miljöcentrum vid SLU Uppsala!

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:27 CEST

En rad mycket stora byggen är på gång för SLU Uppsala. Först ut med ett första spadtag var BioCentrum, som nu följs av Mark-Vatten-Miljöcentrum. Nästa år planeras Veterinär- och husdjurscentrum (VHC), med Sveriges enda universitets­djursjukhus, att börja byggas.

Mark-Vatten-Miljöcentrum kommer att i en gemensam byggnad samla de tre institutionerna Energi och teknik, Mark och miljö samt Vatten och miljö. Institutionerna ingår i fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. Lokalerna kommer att användas för forskning och undervisning. De innehåller laboratorier, undervisningssalar, datorsalar och kontor.

Mark-Vatten-Miljöcentrum, som byggs norr om Undervisningshuset och i direkt anslutning till och väster om Ultuna kunskapsträdgård, kommer att omfatta 13 400 kvm bruttoyta. Byggnaden består av två huskroppar, en rektangulär och en u-formad som får en inbjudande vattenspegel framför. Arkitekt är Carlstedts Arkitekter AB och byggherre är Akademiska Hus Uppsala AB.

Visionen för Campus Ultuna är ett väl sammanhållet och förtätat campus med egen karaktär och tydlig identitet. En skönare, grönare och vackrare campusmiljö är målet! Miljön ska inbjuda till ökad samhörighet mellan dem som studerar, forskar och arbetar här. På så sätt skapas en stimulerande och kreativ arbets- och studiemiljö som stärker SLU:s internationella konkurrenskraft.

Välkommen till det första spadtaget för Mark-Vatten-Miljöcentrum den 24 april!

11:30 Samling på byggarbetsplatsen. (Norr om Undervisningsplan, se länkad karta)

11:45-12:15 Tal av rektor Lisa Sennerby Forsse, SLU, följd av dekan Kristina Glimelius, NL-fak, och regiondirektör Hans Antonsson, Akademiska Hus Uppsala.

12:15-12:30 Första spadtaget tas av företrädare för institutionerna inom Mark-Vatten-Miljöcentrum, SLU:s och Akademiska Hus Uppsalas ledning samt Ultuna Studentkår.

12:30-  Lunch serveras.

OBS! Anmäl gärna intresse för medverkan till pia.aronson@akademiska.hus, tel 018-68 32 12, senast den 22 april.

Frågor hänvisas till

Verksamheten: dekan Kristina Glimelius, fakulteten för naturresurser och lantbruks­vetenskap: tel. 018-67 10 50, 0706-78 50 10

Bygget: regiondirektör Hans Antonsson, Akademiska Hus Uppsala: tel. 018-68 32 17

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy