Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

​Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare

​Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 10:55 CEST

ArtDatabanken har beslutat att inte att ge ut Fauna och Flora från och med nästa år (2020). Därför söks nu en ny huvudman som kan ta över utgivningen av Fauna och Flora. Anledningen är minskade budgetanslag. Den populärvetenskapliga tidskriften är inne på sin 114:e årgång! Den trogna läsarskaran riskerar nu att bli utan sin skrift om ingen tar över.

ArtDatabanken tvingas till nedskärningar - slår hårt mot den biologiska mångfalden

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 16:51 CEST

​ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. De kraftigt reducerade medlen från Naturvårdsverket under 2019 i kombination med en redan underfinansierad verksamhet, på naturvårdssidan, har lett till att ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU måste skära ned verksamhet och tjänster.

Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 10:27 CET

EU vill även efter klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock EU:s åtgärder för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga, och avsikten bör vara att inkludera fler billiga åtgärder, såsom kolinlagring i skog, i den egna klimatpolitiken. Så uppnås maximal klimatnytta till lägst kostnad, enligt en avhandling från SLU av Miriam Münnich Vass.

Pris på utsläpp bättre än regleringar

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 11:20 CEST

Jordbruket svarar för omkring 15 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Vad kan göras för att minska dem? Vilka styrmedel kan användas för att göra det intressant att vidta sådana åtgärder? Dessa frågor analyseras i en ny rapport från AgriFood Economics Centre, SLU Uppsala.