Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 26 träffar

Så kan skogens dolda vatten skyddas​

Så kan skogens dolda vatten skyddas​

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 15:54 CET

Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 07:29 CET

Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att fiskar växer sämre i bruna sjöar. Detta kan leda till lägre produktion av fisk i svenska sjöar.

Rovfisk ger friska vikar

Rovfisk ger friska vikar

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 13:45 CEST

Längs den svenska kusten har rovfiskar som abborre, gädda och torsk minskat betydligt de senaste årtiondena. En ny ekosystemstudie visar att starka bestånd av rovfisk minskar mängden trådalger och gynnar storvuxen undervattensvegetation. Därmed bidrar rovfiskar till att skapa friska livsmiljöer. Slutsatsen är att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 13:12 CET

​De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och problemen för fisket minskas, menar hon.

Evenemang 1 träff

Marin tjuvkik av Rödlista 2010 på Havets Hus

Evenemang   •   Apr 20, 2010 18:12 CEST

Hur går det för fiskarna, sjöstjärnorna och andra spännande djur i havet? Den 24 april presenterar ArtDatabanken de marina delarna av den nya rödlistan vid en temahelg i Lysekil om fisk och fiske i Lysekil. Helgen handlar förutom rödlistan om fiskets påverkan på den marina miljön, praktisk marin naturvård samt tillståndet i havet generellt. Det blir ett gediget program med föreläsningar och ...

2010-04-24 - 2010-04-25

Plats: Havets Hus akvarium i Lysekil Tid: Presentationen av rödlistans marina arter sker klockan 10.30

Bilder Visa alla 7 träffar

Gös

Gös

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Ulf Bergström, SLU Aqua
Storlek

691 KB • 2288 x 1712 px

Aborre med liten fisk i munnen

Aborre med liten fisk i m...

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Foto: Ulf Bergstöm, SLU Aqua
Storlek

2,71 MB • 2560 x 1920 px

Torsken har en nyckelroll i hela Östersjön

Torsken har en nyckelroll...

Nya forskningsrön visar på den nyckelroll torsken har som reglerande faktor för hela Östersjön. Studien visar att när torskbeståndet i ce...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Roger Jansson
Ladda ner
Storlek

1636 x 1292 px

Öring och lax från Vänern behöver skyddas

Öring och lax från Vänern...

Odlad Gullspångsöring fångad vid trollingfiske utanför Baggerud i Vänern. Att bevara de vilda stammarna och revidera den nuvarande odling...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Foto: Mikael Johansson, SLU
Ladda ner
Storlek

2706 x 1652 px

Kontaktpersoner 1 träff

  • Kommunikatör
  • Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
  • sohpfitva.fibuijreiubovwrneh@szpluzn.sbjevh
  • 010-478 42 15