Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 24 träffar

SLU bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 10:31 CEST

Tonfisk och makrill med för oss exotiska namn som tongol, kawakawa och ostlig liten bonito är av stor betydelse för många utvecklingsländer i Indiska Oceanen. Via Havs- och vattenmyndighetens globala program deltar SLU-expertis i arbetet med att uppskatta fiskbeståndens storlek och ge vetenskapliga råd som kan göra fisket långsiktigt hållbart.

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Skarvar påverkar både fisk och fiske

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 13:12 CET

​De många skarvarnas stora konsumtion av mindre fisk inverkar på populationerna av främst abborrartade fiskar och karpfiskar, enligt Maria Ovegårds doktorsavhandling från SLU. Genom att minska skarvarnas födosök vid områden där fisk ansamlas och växer upp, t.ex. där laxsmolt släpps ut, skulle fiskpopulationerna kunna skyddas, och problemen för fisket minskas, menar hon.

8-fjordar – en föregångare inom fiskförvaltning

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2017 08:50 CET

Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? Ekosystemansatsen, där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen av beslut som rör fisket och ekosystemen, kan vara framtidens modell. Här är västkustprojektet 8-fjordar pionjärer i Europa. Det visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Mer fisk med fiskefria områden

Mer fisk med fiskefria områden

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 07:04 CET

Ett totalt fiskeförbud är en effektiv åtgärd för att snabbt stärka svaga bestånd av till exempel torsk, gös och sik. Fiskarna blir fler och större i fiskefria områden, och antalet rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. Det här visar en utvärdering av fem fiskefria områden som genomförts av Sveriges lantbruksuniversitet.

Bilder Visa alla 12 träffar

Pushup-fälla

Pushup-fälla

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Sara Königsson, SLU Aqua
Storlek

2,64 MB • 4160 x 2340 px

Fiske med torskbur

Fiske med torskbur

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Peter Ljungberg, SLU Aqua
Storlek

1,93 MB • 1920 x 1440 px

Anna Gårdmark, docent vid institutionen för akvatiska resurser, SLU. Foto: Viktor Wrange.

Anna Gårdmark, docent vid...

Anna Gårdmark, docent och samverkanslektor vid institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Viktor Wrange
Storlek

1,15 MB • 1200 x 1800 px

Torsk med bytesfisk i magen. Foto: Martin Karlsson, SLU.

Torsk med bytesfisk i mag...

Torsk med bytesfisk i magen. Tillgången på fiskbyten av rätt storlek kan vara en nyckel för att förstå torskens brist på återhämtning. Fo...

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Martin Karlsson, SLU.
Storlek

1,14 MB • 1200 x 1800 px

Dokument 1 träff

Aqua reports 2012:1: Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

I en nyligen utkommen rapport från institutionen för akvatiska resurser, SLU, presenteras resultat från intervjuer och journaler från yrkesfiskare, sportfiskare samt personal på fiskodlingar. Studien visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning. Författare: Annika Strömberg, Sven-Gunnar Lunneryd och Arne Fjälling.