Skip to main content

Energirådgivare tror att energipriserna kan öka med 500 procent

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:00 CET

Landets energirådgivare tror att energipriserna kommer att stiga kraftigt i framtiden. Närmare 40 procent tror att priserna minst kommer att fördubblas de kommande 20 åren. Trots detta utgår såväl Boverket som banker från dagens energipriser när regeländringar och räntevillkor ska beslutas.

Mineralullsproducenternas branschorganisation Swedisol och Svenska Borrentreprenörers branschorganisation Geotec har i en undersökning frågat landets energirådgivare om deras kunskap om och inställning till olika energislag, åtgärder inom energieffektivisering och om deras rådgivning.

Och ska svenska fastighetsägare tro på landets energirådgivare stundar betydligt högre utgifter för användning av el och annan energi. Inte minst för uppvärmningen som står för 60 procent av energianvändningen i våra byggnader.

Var fjärde energirådgivare tror på en mycket kraftig ökning av energipriserna, minst 200 procent. Flera bedömer att energipriserna kommer att stiga med så mycket som 500 procent.

– Vi delar energirådgivarnas bedömning att energipriserna kommer att stiga kraftigt de närmaste 20 åren. Det märkliga är att varken myndigheter eller banker tar hänsyn till denna förväntade utveckling, säger Conny Pettersson, vd på Swedisol.

– Boverket har exempelvis haft en konsekvensutredning av revidering av sina byggregler, BBR, ute på remiss. I den utgår man i sina resonemang och slutsatser från dagens energipriser.

– Bankerna gör samma kardinalfel när de gör kalkyler som ligger till grund för räntevillkor för lågenergihus. Det här är ett tankefel som hämmar den nödvändiga satsningen på nybyggnation av hus med mycket låg energiförbrukning och en upprustning av våra befintliga byggnader som vi står inför, inte minst miljonprogrammet. Energipriserna kommer att fortsätta öka kraftigt – den enda långsiktiga strategin måste därför vara att minska energianvändningen i våra byggnader, både för miljöns och plånbokens skull, säger Conny Pettersson.

Vilka energibesparande åtgärder tycker då energirådgivarna är de mest lönsamma? Det absolut dominerande svaret är förbättringar av byggnadens så kallade klimatskal, till exempel tilläggsisolering och fönsterbyten. Två av tre nämner denna typ av åtgärd, medan andra åtgärder som byte av energikälla, styr- och ventilationsåtgärder och värmepumpar vardera endast får runt tio procent av svaren.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer av 150 slumpmässigt utvalda energirådgivare den 1-16/12 2010. Antalet rådgivare är cirka 500, varav de flesta kommunala. Undersökningen genomfördes av Ardeo på uppdrag av Geotec och Swedisol. Undersökningen finns att hämta hem på vårt pressrum på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/swedisol.

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsföretag. Medlemmarna marknadsför och säljer mineralullsisolering som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är minskad energiförbrukning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader och bromsa klimatförändringar. Den gemensamma synen på energiförbättrande åtgärder är att alltid börja med en genomgång av klimatskärmen - byggnadens tak, golv, väggar, fönster och dörrar. Klimatskärmen ska vara välisolerad och tät för att undvika onödiga värmeförluster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy