Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 58 träffar

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Ny undersökning: Bara 1 av 10 fastighetsägare prioriterar brandsäkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 13:00 CEST

Bara 1 av 10 privata fastighetsägare anser att brandsäkerhet är viktigast vid val av isolering. Allra viktigast är materialets isoleringsförmåga, men även priset väger tyngre än brandsäkerheten. Det framgår av en rapport som Swedisol beställt av Industrifakta.

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Energieffektiviseringen av bostäder går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 11:01 CEST

Mellan 2013 och 2016 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 5,8 procent. Det motsvarar cirka 0,8 megawattimme per lägenhet. Med den takten kommer Sveriges lägenheter att nå energieffektiviseringsmålet först 2040, tio år för sent.

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Swedisol stämmer Hunton Fiber för otillbörlig marknadsföring

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:27 CEST

Swedisol lämnade på måndagen in en stämningsansökan mot Hunton Fiber till Patent- och marknadsdomstolen. Hunton Fiber förmedlar bland annat en felaktig bild av att deras träfiberisolering är mer klimatsmart och ger ett säkrare brandskydd än konkurrenternas. Det gör marknadsföringen vilseledande, något som Swedisol arbetar för att motverka.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 12:06 CEST

I dag går remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler. Enligt förslaget ska man kunna vikta den faktiska energianvändningen olika beroende på vilket energislag som används för att värma upp byggnaden. I sitt remissvar vill Swedisol nu att Boverket skärper kraven gällande energieffektivitet i sina byggregler, oavsett energikälla.

Nyheter Visa alla 14 träffar

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Nyheter   •   Jan 09, 2019 07:25 CET

Nuvarande förslag till byggregler leder till att nya byggnader inte blir tillräckligt energieffektiva. Vi behöver styra mot mycket energieffektivare byggnader för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål, men det verkar inte som att regeringen och Boverket hörsammat detta. Det Klimatpolitiska rådet bör göra en oberoende bedömning av de kommande förslagen under 2019.

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Energieffektivisering måste vara syftet med energikrav på byggnader

Nyheter   •   Maj 23, 2018 12:04 CEST

Vi vill vara tydliga med att Jonassons visioner om plusenergihus inte är någonting som vi argumenterar emot. Vår kritik handlar om att Boverket vill ge incitament att räkna bort egenproducerad energi på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna.

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Boverkets nya byggregler missar klimat- och energimål

Nyheter   •   Maj 09, 2018 16:28 CEST

För att nå klimat- och energimålen och följa klimatlagen måste Boverket i de nya byggreglerna fokusera på byggnaders verkliga energieffektivitet, oavsett vilket energislag som används. Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer. Trots det kom Boverket nyligen med förslag till nya byggregler som riskerar att dra i motsatt riktning.

Se helheten – välj god isolering

Se helheten – välj god isolering

Nyheter   •   Apr 25, 2018 10:41 CEST

Att minska energianvändningen för att undvika negativ klimatpåverkan är en ödesfråga. Men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. De isoleringsmaterial som lever upp till Swedisols syn på säkerhet, ljudisolering, livslängd, värmeisolering, fuktsäkerhet, återvinningsbarhet och brandsäkerhet kallar vi för ”god isolering”.

Blogginlägg Visa alla 28 träffar

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Brandskyddet i Sverige måste stärkas

Blogginlägg   •   Nov 15, 2018 23:50 CET

I Sverige har vi årligen cirka 20 000 bränder med cirka 100 dödade och 1000 skadade. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår till minst 6 miljarder kronor per år. Dessutom har bränder en negativ inverkan på byggnadsbeståndets hållbarhet. Det behövs en skärpning i Plan- och byggförordningen för att förhindra eller begränsa skador vid brand.

Finns det en plan för energieffektivisering?

Finns det en plan för energieffektivisering?

Blogginlägg   •   Okt 01, 2018 16:46 CEST

Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200 miljarder kronor. Men förvånansvärt lite uppmärksamhet ges till hur effektivisering av våra byggnader kan bidra. Staten skulle kunna bidra till energieffektivare hus med lägre effektbehov och därmed göra besparingar på t ex ombyggnaden av kraftnätet.

Boverket ser utrymme för högre energikrav – men beaktar inte klimatfrågan

Boverket ser utrymme för högre energikrav – men beaktar inte klimatfrågan

Blogginlägg   •   Mar 12, 2018 10:18 CET

Boverket har gjort beräkningar och kommit fram till att det finns ett visst utrymme att skärpa dagens energikrav för nya byggnader. Om Boverket skulle lyfta blicken och börja ta in alternativkostnaderna för klimatförändringarna i sina beräkningar skulle man snabbt komma fram till att det finns en enorm samhällsekonomisk lönsamhet i att energieffektivisera det svenska byggnadsbeståndet.

Ignorera inte de tekniska installationerna

Ignorera inte de tekniska installationerna

Blogginlägg   •   Jan 29, 2018 14:19 CET

Det blir snabbt stora mängder värme som går till spillo om vi inte ser till att isolera tekniska installationer rätt. Det är hög tid att vi inte bara ser teknisk isolering som ett medel för att nå energieffektiviseringsmålet, utan som en ekonomisk investering. Här finns stora pengar att spara.

Bilder 3 träffar

Mats Björs

Mats Björs

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Linn Sandholm
Ladda ner
Storlek

2,13 MB • 1535 x 2126 px

Värme förs över till kallvatten

Värme förs över till kall...

Här syns tydligt hur värmen överförs från rörstråket till rörupphängningen. Rörupphängningen har en temperatur på 37°C. Man kan även se a...

Licens Användning i media
Fotograf/Källa Swedisol
Ladda ner
Storlek

1,83 MB • 1333 x 1000 px

Kyotopyramiden

Kyotopyramiden

Kyotopyramiden – grundprinciper vid renovering: * Minimera först värmebehovet. Rätt klimatskärm (fönster, dörrar, isolering) och ventil...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

305 KB • 1181 x 927 px

Dokument Visa alla 9 träffar

Stämningsansökan Hunton Fiber

Stämningsansökan Hunton Fiber

Dokument   •   2018-05-15 15:27 CEST

Energieffektiviseringsundersökning

Energieffektiviseringsundersökning

Dokument   •   2017-09-29 13:43 CEST

I genomsnitt beräknas knappt hälften av de privata bostadsbolagens och närmare 60 procent av de kommunala bostadsbolagens bestånd ha behov av energieffektivisering. . Omräknat till hela beståndet av lägenheter i flerbostadshus på riksplan, indikerar svaren en totalvolym av ca 750 000 lägenheter med behov av energieffektivisering.

Sifo-undersökning om hur svenskars bostad är isolerad
Swedisol Position paper FN:s globala  hållbarhetsmål

Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Vd
  • marstsdi.buejoizrseq@swkwexbdihwsolkl.gosewy
  • 070-887 43 57
VD Swedisol fr o m 2016-04-01