Skip to main content

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 09:08 CET

Företagsrådgivaren har gjort otillåtna sökningar i företagets system, hanterat ärenden för närstående och registrerat sig själv som god man för en myndig anhörig.

Under ett års tid har företagsrådgivaren använt sin behörighet i företagets system för att utföra ett stort antal slagningar på närstående och andra kunder. Han behövde inte uppgifterna för sitt arbete. Företagsrådgivaren har även hanterat ärenden för närstående, han har bokat bort en avgift för dottern och handlagt kundkännedomsfrågor för henne som kund. Dessutom har han registrerat sig själv som god man för dottern, som var myndig, i syfte att genomföra transaktioner åt henne.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har brutit mot lag och företagets interna regler genom att göra slagningar och hantera ärenden för närstående. Att registrera sig själv som god man för dottern står dessutom i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Disciplinnämnden anser att överträdelserna, som har varit av stor omfattning och skett under lång tid, riskerar att skada förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden. Företagsrådgivarens överträdelser är av så allvarlig art att han är olämplig att vara licenshavare och därför återkallas hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 193 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.