Skip to main content

SwedSec återkallar mäklares licens

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 11:21 CEST

Mäklaren har privat handlat aktier kort innan rekommendationer har skickats till företagets kunder.

Mäklaren har i flera fall köpt eller sålt aktier för egen räkning kort innan rekommendationer har skickats ut till kunder och internt inom företaget. Han har medverkat i besluten om rekommendationerna.

Mäklaren har utnyttjat ett kunskapsmässigt övertag i förhållande till kunderna vilket innebar en uppenbar intressekonflikt. Hans agerande står i strid med företagets regler om anställdas egna affärer, etiska riktlinjer och policy för intressekonflikter. SwedSecs disciplinnämnd anser att mäklaren allvarligt har brustit i sin tjänsteutövning och att allmänhetens förtroende för företaget och värdepappersmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som mäklaren gjort. Disciplinnämnden återkallar därför mäklarens licens. Eftersom förseelserna inte har skett avsiktligt anser disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en tillfällig återkallelse av licensen till årets slut.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.