Skip to main content

SwedSec varnar privatrådgivare

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 09:49 CEST

Privatrådgivaren köpte autocalls åt kunder utan att de godkänt köpet innan.

Privatrådgivaren fick i uppdrag att köpa en viss autocall för fyra kunders räkning och debiterade dem för detta. Av misstag skickade rådgivaren inte teckningsanmälningarna till värdepappersinstitutet som hanterade emissionen och affärerna genomfördes därför aldrig. För att försöka rätta till felet köpte han en annan snarlik placering för det tidigare debiterade beloppet, men utan att inhämta de fyra kundernas samtycke innan. Tre av kunderna samtyckte i efterhand till placeringen men den fjärde motsatte sig köpet.

Agerandet strider mot företagets interna regler och har också i viss mån inslag av diskretionär förvaltning - ett tillstånd som företaget saknar. Privatrådgivaren har heller inte informerat sin chef eller compliance-funktionen på företaget om felet.

Disciplinnämnden anser att rådgivarens förfarande inte är acceptabelt även om avsikten har varit att rätta till ett tidigare misstag. Rådgivaren meddelas varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 174 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.