Skip to main content

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 10:28 CEST

Rådgivaren har inte dokumenterat rådgivning i rätt tid.

Rådgivaren har vid åtminstone tre tillfällen brutit mot företagets regler genom att inte upprätta dokumentationer inom föreskriven tid om lämnad rådgivning till kund. Enligt företagets regler ska en komplett kunddokumentation finnas arkiverad inom ett dygn från det att rådgivningsmötet ägt rum.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att det är av stor vikt att kraven på dokumentation uppfylls och att reglerna utgör en viktig del av kundskyddet. Disciplinnämnden meddelar rådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här>>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.