Skip to main content

Taggar

sophämtning

avfallshantering

konsumtion

sysav

återvinningscentral och Farligt avfall-bilen

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Från avfallsupplag till byggtomt på två månader

Nyheter   •   Aug 13, 2018 10:49 CEST

Konkursen för en tidigare kunds verksamhet blev startskottet till uppdraget från Jernhusen. På bara två månader förvandlade Sysav det gamla avfallsupplaget inför framtida fastighetsutveckling i området.

Så skapar vi världens mest hållbara region

Så skapar vi världens mest hållbara region

Nyheter   •   Jul 05, 2018 08:00 CEST

Under Almedalsveckan tog Sysav chansen att samla politiska representanter för att diskutera hur vi kan skapa världens mest hållbara region. En diskussion som mynnade ut i en rad konkreta tips och inspiration, men också debatt.

Fossilfri energiåtervinning en utmaning för hela samhället

Fossilfri energiåtervinning en utmaning för hela samhället

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:09 CEST

Sysav satte frågan om återvunnen energi på agendan i Almedalen. Inför en intresserad publik anordnades ett seminarium, med representanter från bland annat Naturvårdsverket, KTH och Öresundskraft, för att diskutera framtidens energi.

Begagnade vitvaror får nytt liv på Norra Hamnen

Begagnade vitvaror får nytt liv på Norra Hamnen

Nyheter   •   Jun 13, 2018 08:18 CEST

I ett nytt projekt ska Begagnade Vitvaror under vardagar sortera och hämta vitvaror som de bedömer går att reparera och sälja vidare. Projektet pågår till augusti på Norra Hamnens återvinningscentral och är ett samarbete mellan Sysav, Begagnade Vitvaror och El-Kretsen.

Sysavs experter på plats i Almedalen 2018

Sysavs experter på plats i Almedalen 2018

Nyheter   •   Maj 08, 2018 13:53 CEST

Sysav kommer att vara på plats i #almedalen. Planerar du paneler och seminarier kring återvinning eller hållbarhet? Bjud in en av våra experter! Vi har bred kompetens och bidrar gärna med kunskap i paneler eller enskilda möten.

Lyckade kampanjer och hög återvinning under 2017

Lyckade kampanjer och hög återvinning under 2017

Nyheter   •   Apr 23, 2018 13:58 CEST

Förra året var året då Svedala kommun överöstes av Kärl-lek, Sysavs egen Soperman sågs av över 1 miljon tittare i Sommarlov samt året då Topsvipan landade i Skåne.

Regeringsförslag positivt för miljön och Sysav

Regeringsförslag positivt för miljön och Sysav

Nyheter   •   Mar 19, 2018 13:09 CET

Regeringen har skickat en promemoria med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

Där andra såg skräp anade de en affär

Där andra såg skräp anade de en affär

Nyheter   •   Nov 03, 2017 10:57 CET

WMS Nordic har specialiserat sig på att samla in plast för återvinning. Främst är det material som frigolit från fiskeindustrin men man har inlett ett samarbete med lantbruksföretag och samlar in ensilagefilm och annat plastavfall. Sedan hittar de avsättning för materialet som tidigare oftast gått till förbränning.

Sysavs informationsarbete kring miljö  får hederspris av Region Skåne

Sysavs informationsarbete kring miljö får hederspris av Region Skåne

Nyheter   •   Okt 27, 2017 14:56 CEST

Rustan Nilsson, en av Sysavs miljöpedagoger, fick på torsdagen ta emot Region Skånes hederspris miljö. I motiveringen tar juryn fasta på det påverkansarbete kring avfall och hållbar konsumtion som görs på företaget. Varje år tar Sysav emot tusentals studiebesök; från skolor till pensionärsgrupper och utländska delegationer.

Låt dina ruttna äpplen göra nytta - insamlad frukt blir biogas.

Låt dina ruttna äpplen göra nytta - insamlad frukt blir biogas.

Nyheter   •   Aug 18, 2017 07:00 CEST

Sysavs återvinningscentraler samlar mellan den 18 augusti och 22 oktober in fallfrukt i specialkärl. Den ratade frukten kommer i företagets anläggning för matavfall att beredas för att så småningom förvandlas till biogas och biogödsel. Så även bortsorterad och rutten frukt kan göra stor nytt för miljön.

Avloppsvatten med potential

Avloppsvatten med potential

Nyheter   •   Jul 11, 2017 11:32 CEST

Att hitta symbiotiska kopplingar och på det sättet förvandla värdelösa restprodukter till värdefulla tillgångar är en del av den cirkulära ekonomin. I Malmö hamn praktiseras det fullt där en anläggning för att värma avloppsvatten byggs. I full drift kommer anläggningen kunna ta emot cirka 1 200 liter avloppsvatten i sekunden och täcka åtta procent av det totala behovet av fjärrvärme i kommunen.

Gamla paltor blir som nya

Gamla paltor blir som nya

Nyheter   •   Jul 05, 2017 14:43 CEST

Cirkulär ekonomi måste var billig och enkel för att lyckas. Det förklarar Henning Gillberg, 24 år, som driver företaget Repamera i Malmö. Därför har han startat en tjänst som är den förmedlande länken mellan privatpersoner som behöver få sina kläder lagade och de som gör det. Repamera står för både hämtning och leverans. Ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Men vad betyder begreppet egentligen?

​Hälften av all textil kastas – Finloppis vill vända trenden

​Hälften av all textil kastas – Finloppis vill vända trenden

Nyheter   •   Mar 02, 2017 09:52 CET

Vi köper mer kläder än någonsin men är dåliga på att återanvända och återvinna. Att köpa kvalitet, använda kläderna länge, eller se till att någon annan använder dem efter dig är ett bra motgift. Finloppis på Media Evolution lördagen den 4 mars satsar på alla tre. Sysav satsar på olika typer av projekt för att uppnå målet med att minska mängden textilavfall i restavfallet.

Stor vilja att sortera och minska avfallet

Stor vilja att sortera och minska avfallet

Nyheter   •   Feb 27, 2017 12:32 CET

En undersökning gjord av Sysav och bolagets ägarkommuner visar att viljan att källsortera och minska sina avfallsmängder är stor. Detta är helt i linje med de regionala målen för avfallshanteringen.

​Rolf höjer volymen i Svedala kommun

​Rolf höjer volymen i Svedala kommun

Nyheter   •   Feb 22, 2017 13:29 CET

Den lokala musikern från Svedala, Rolf Hellmark sjunger om den utökade kärl-leken i Svedala kommun. Sången är en del av kampanjen Mer kärl-lek i Svedala med målet att så många villahushåll som möjligt ska gå över till två fyrfackskärl för sopsortering. De nya fyrfackskärlen sätts ut under våren.

Film om sopimport

Film om sopimport

Nyheter   •   Jan 31, 2017 16:44 CET

Sysav har tagit fram en film som lyfter fram fördelarna med sopimport ur ett klimatperspektiv.

​Pallandet gav resultat

​Pallandet gav resultat

Nyheter   •   Nov 02, 2016 08:30 CET

Sedan starten 2014 har nästan 450 ton fallfrukt samlats in på Sysavs återvinningscentraler. Att kunderna har lämnat in sin fallfrukt separat har bidragit till fina klimatvinster eftersom produktionen av biogas bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Framförallt för att biogasen kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar och bussar.

Sysavs mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris

Sysavs mångfaldsarbete belönas med Visions MR-pris

Nyheter   •   Sep 30, 2016 11:32 CEST

Sysav tilldelades idag priset för sitt arbete för mångfalds- och jämställdhet på arbetsplatsen. Priset delas ut vartannat år till arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Hur upptäcker man radioaktivitet i avfall?

Hur upptäcker man radioaktivitet i avfall?

Nyheter   •   Aug 29, 2016 07:57 CEST

I sex år har Sysav som en av få avfallsanläggningar i Sverige kontrollerat förekomsten av radioaktivt material i det avfall som kommer in för förbränning. Detektorerna som skannar lasten när lastbilarna kör genom vågen kan upptäcka så lite strålning som en näsduk som använts av någon strålbehandlats för cancer.

Frukta inte den fallna frukten

Frukta inte den fallna frukten

Nyheter   •   Aug 15, 2016 09:00 CEST

Snart fylls gräsmattorna i trädgårdarna med fallfrukt. Men istället för att låta den ruttna bort kan den nyttjas som biogas och biogödsel.