Skip to main content

Efter branden vid äldreboende i Tibro: Kommunen arbetar brett för att stärka säkerheten och minska oron

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 11:28 CET

Efter beskedet från Polisen att branden vid Allégårdens äldreboende i Tibro var anlagd arbetar kommunen intensivt för att öka säkerheten och minska den utbredda oron.
Vi har stor förståelse för om Tibrobor känner oro efter vad som hänt. Vi vidtar en rad åtgärder för att stärka säkerheten, säger kommunchef Kristina Lundgren.

Det är nu en dryg månad sedan som en del av Allégårdens äldreboende i Tibro brandhärjades. Genom ett snabbt och målmedvetet agerande lyckades nattpersonalen på boendet evakuera 63 boende med stöd av inringda kollegor, ambulanspersonal, polis,räddningstjänst och närboende.

Polisen har utrett brandorsaken och nu fastslagit att branden var anlagd. Flera verksamhetslokaler blev totalförstörda.

Utbredd oro

Oron för nya bränder är stor i Tibro och därför vidtar kommunen flera åtgärder som syftar till att öka säkerheten.

Initialt inriktar vi oss på verksamheten vid våra boenden, säger Kristina Lundgren. En åtgärd är ökad bevakning. Vilka åtgärder vi vidtar i övrigt kan jag inte gå in på, men vårt övergripande mål är att det ska kännas tryggt att bo på våra boenden.

Analysgrupp tillsatt

En särskild analysgrupp har bildats på uppdrag av kommunchefen. Gruppen leds av säkerhetssamordnaren och jobbar främst med frågor som väcks just med anledning av att branden var anlagd. Det handlar om frågor kring arbetsmiljö, bemanning inom vård- och omsorgsverksamheten, oro samt kommunikation.

En särskild telefonlinje har öppnats för dem som vill prata med kommunen om faktumet att branden var anlagd. Telefonnumret är 0504-185 15 och numret är bemannat måndag-fredag kl. 10-12 och 14-16.

Tipsa polisen

Har du tips att lämna gällande Allégårdsbranden, så kontakta Polisen via 114 14 eller besök det mobila poliskontoret, som finns på Stora Torget i Tibro på fredagar kl. 9-13.

Diskussion om återuppbyggnad har startat

En diskussion om hur de nerbrunna delarna av Allégården ska ersättas påbörjades redan kort efter branden. Socialförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Tibrobyggen fört resonemang om hur en återuppbyggnad ska ske. Det finns ännu inga svar på hur ersättningslokalerna ska utformas, men det finns en samstämmighet kring att de nerbrunna delarna inte ska att ersättas med identiska lokaler. 

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument