Skip to main content

Förutsättningar för en ny gymnasieskola utreds efter folkomröstningen

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2019 09:58 CET

En ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska utredas. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt möte den 29 januari. Det blir kommunfullmäktige, som formellt beslutar att beställa utredningen den 25 februari.

Det blir en extern konsult, som får utredningsuppdraget. Vilken konsult det blir är inte bestämt, det är en tjänst som kommer att upphandlas under februari. Eftersom upphandlingen inte är påbörjad än finns ingen uppfattning om kostnaden för utredningen. I uppdraget framgår att konsulten ska utreda vilka konsekvenserna blir om en ny kommunal gymnasieskola etableras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott formulerade tre frågeställningar, som ska besvaras i utredningen. Den första frågeställningen är vilka förutsättningar som krävs för att starta en kommunal gymnasieskola. Den andra frågeställningen är vilka konsekvenser en kommunal gymnasieskola får för invånare och näringsliv. Den tredje frågeställningen ska belysa vad de ekonomiska konsekvenserna blir för kommunen.

Utredningen ska redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter den 20 maj och därefter för allmänheten. Avsikten är att kommunfullmäktige den 17 juni fattar beslut om att starta eller inte starta en gymnasieskola i Tibro kommun utifrån resultatet av utredningen. Närmast kommer gymnasieutredningen att hanteras i kommunstyrelsen den 12 februari.

I folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej. 70 procent av de röstberättigade deltog i folkomröstningen.

Kontaktpersoner:

Frida Blomqvist, administrativ chef, 0504-185 05
frida.blomqvist@tibro.se

Peter Legendi, IT- och kommunikationschef, 0504-181 17
peter.legendi@tibro.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument