Skip to main content

Kartläggning av arbetsmiljö i Tibro: Problematiskt ledarskap i socialförvaltningen

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 16:00 CET

Ledarskapet i socialförvaltningens högsta ledning i Tibro upplevs som problematiskt, men synen på ledarskapet är delad. Många upplever dessutom att besparingar i verksamhetsstödet har försämrat arbetsmiljön.

Det visar den arbetsmiljökartläggning som gjorts inom socialförvaltningen i Tibro kommun under december och januari.

Arbetsmiljökartläggningen har genomförts av en psykolog inom Skaraborgshälsan. 17 medarbetare har intervjuats. Bakgrunden är de skrivelser, som skickades till kommunchefen i oktober och som handlade om brister i ledarskapet inom socialförvaltningen. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen, IFO, skiljdes från sin tjänst i början av december. Vård- och omsorgschefen samt socialchefen är arbetsbefriade fram till den 19 januari. Samtliga medarbetare som är direkt underställda de tre cheferna har deltagit i undersökningen.

Tydligast arbetsmiljöproblem på IFO

Resultatet av kartläggningen presenterades för de arbetsbefriade cheferna, berörda medarbetare, fackliga organisationer och den politiska ledningen under måndagen.

Rapporten pekar på brister i ledarskapet och arbetsmiljöproblem inom framförallt IFO. Problem som lyfts fram är t.ex. härskartekniker, brist på omdöme, utskällningar inför kollegor och tystnadskultur. Medarbetare som bedömdes besvärliga eller behövde stöd omplacerades och enhetschefer rekommenderades att göra likadant med sina medarbetare, som uttryckte svårigheter. Faktumet att de två avdelningscheferna är gifta upplevdes av en del intervjuade som ett problem. 

Rapporten beskriver också att det finns olika uppfattningar om ledarskapet och att alla inte känt sig utsatta. En del anser att ledarskapet har fungerat bra.

Arbetsmiljökartläggningen, som kostat 54 000 kronor, kommer att analyseras ytterligare. Vad som kommer att ske med de två arbetsbefriade cheferna är inte beslutat. En dialog kommer att föras mellan kommunledningen och cheferna.

Den tillförordnade socialchefen Peter Jansson är avtalad t.o.m. 19 januari med möjlighet till förlängning. Peter Jansson anlitas som konsult för 1 300 kronor per timme och ansvarar för både IFO och vård och omsorg.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Bifogade filer

PDF-dokument