Skip to main content

Nyheter 1 träff

Media-no-image

Nöjda kommuninvånare i Tibro enligt SCB:s medborgarundersökning

Nyheter   •   Aug 25, 2011 15:43 CEST

En övervägande majoritet av kommuninvånarna trivs i Tibro och uppskattar den kommunala servicen, boendet och utbudet av fritidsaktiviteter, livsmedelsaffärer, caféer och restauranger. Men många Tibrobor efterfrågar ökad trygghet och ett större inflytande över kommunala beslut och kommunala verksamheter. Det visar den SCB-undersökning, som genomfördes i Tibro våren 2011.

Dokument 3 träffar

Program för seniormässan i Tibro Folkets Park den 11-12 november 2011
Tibros boendestrategi

Tibros boendestrategi

Dokument   •   2011-09-13 14:53 CEST

Tibro kommun och förenings- och näringslivet i Tibro tog 2006 fram en boendestrategi. Boendestrategin ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla offentliga platser, bostadsområden, föreningslivet, handeln och servicen och alla andra verksamheter som kan bidra till att Tibro uppfattas som en attraktiv kommun att bo i.

SCB:s medborgarundersökning i Tibro 2011

SCB:s medborgarundersökning i Tibro 2011

Dokument   •   2011-08-25 15:46 CEST

Rapport som beskriver resultatet av SCB:s medborgarundersökning i Tibro våren 2011.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.