Skip to main content

​Hemtjänsten jobbar för bättre kontinuitet

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 13:18 CET

Regelbunden uppföljning och ny organisation med mindre geografiska områden ska förbättra kontinuiteten i hemtjänsten.

– I slutet av förra året intensifierade vi vårt arbete för att öka kontinuiteten. Hemtjänstenheterna följer nu upp månadsvis hur många medarbetare varje kund har besök av under en tvåveckorsperiod. När vi hittar fall där kunden har många olika medarbetare hos sig tittar vi särskilt på detta och försöker hitta bättre lösningar, säger verksamhetschef Ann-Sophie Holgersson.

Stor kundtillströmning

Förra året ökade den beviljade tiden hos kunderna för Tiohundras hemtjänst med 45 procent, i samband med att privata utförare valt att gå ur kundvalet.

– Det här har varit en jätteutmaning för oss, när vi behövt nyanställa ett stort antal medarbetare och alltjämt söker mer personal för att klara det växande uppdraget. Det påverkar förstås också kontinuiteten, säger Ann-Sophie Holgersson.

Kundtillströmningen har gjort att Tiohundra i dag har omkring 600 hemtjänstkunder. Detta ställer stora krav på schemaläggning och planering av rutterna.

Mindre hemtjänstområden

– Vi har nu organiserat om och skapat fyra mindre hemtjänstområden, för att lättare kunna planera dagarna och skapa välfungerande lösningar för både kunder och medarbetare. Kontinuitet är en av Tiohundras prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen för 2018, säger Ann-Sophie Holgersson, och fortsätter:

– Det är glädjande att vi trots de utmaningar vi har kan leverera insatser som kunderna till stor del är mycket nöjda med, vilket vi ser i Socialstyrelsens senaste nationella brukarundersökning.


Det här är Tiohundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy