Skip to main content

​Nytt journalsystem steg på vägen mot framtidens vårdinformationsmiljö

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 09:07 CET

När sjukvården i Norrtälje nu byter journalsystem är det en viktig förberedelse inför nästa stora förändring – införandet av framtidens vårdinformationsmiljö.

Den 7 februari gick vårdbolaget TioHundra, som bland annat driver Norrtälje sjukhus, psykiatrisk mottagning, beroendevård, BVC och vårdcentraler i Norrtälje kommun, över till samma journalsystem som används i Stockholms läns landsting.

Övergången innebär att TioHundra nu har sammanhållen journalföring med alla de vårdgivare i Stockholms läns landsting som använder journalsystemet TakeCare. Det gäller till exempel de landstingsdrivna akutsjukhusen och många vårdcentraler.

Ökad patientsäkerhet

Vården kan på detta sätt få tillgång till journalinformation hos andra vårdgivare som är viktig för diagnos, utredning och behandling, exempelvis provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar.

– Det ökar patientsäkerheten och gör också att vi kommer att kunna använda besökstiden mer effektivt, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i TioHundra.

Samlad och säker kommunikation

Övergången till det gemensamma journalsystemet är också en viktig förberedelse inför nästa stora steg på området.

– Vi gör oss nu redo att gå in i framtidens vårdinformationsmiljö, där all kommunikation mellan olika vårdverksamheter och patienterna kan ske samlat och på ett säkert sätt. Det ökar effektiviteten i sjukvården samtidigt som det borgar för en ökad patientdelaktighet, säger VD Peter Graf, som också sitter i Stockholms läns landstings styrgrupp för framtidens vårdinformationsmiljö.

Utgå från invånarens behov

Informationsmiljön ska utgå från invånarens behov av sjukvård, hälsovård och information vid varje kontakt med olika vårdgivare. Funktionerna ska vara tillgängliga genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga involverade intressenter.

– Vi vill utveckla en sammanhållen och hållbar informationsmiljö, som skapar förutsättningar för samverkan mellan vårdverksamheter samt mellan vården och patienten. Innan vi kan gå vidare och samla informationen på ett ställe behöver vi kraftigt minska antalet system som i dag används inom sjukvården. I det arbetet blir erfarenheterna från projektet i Norrtälje värdefulla, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Journalen via nätet

Under 2017 kommer Stockholms läns landsting, inklusive TioHundra, också att breddinföra e-tjänsten Journalen via nätet, som gör det möjligt för patienterna att själva logga in via 1177.se och läsa sin journal.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera