Skip to main content

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 10:42 CEST

Enheterna inom Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner och god följsamhet, visar en ny kvalitetsgranskning. Förbättringar och engagemang uppmärksammas i omdömet.

Granskningen, som sker på eget uppdrag, görs årligen och säkerställer att bolaget uppfyller Socialstyrelsens krav på kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Samtliga enheter granskas.

Förbättringar och engagemang

Omdömet från Sheila Eriksson, kvalitetsgranskare på ApoEx AB, är genomgående positivt:

– Ni har mycket bra och patientsäkra rutiner och följsamheten till rutinerna är också mycket bra. Jag ser förbättringar och mycket engagemang när det gäller sjukhuset, resten är det första gången jag granskar. Mitt helhetsintryck är att Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner, följsamheten till rutinerna är bra.

Resultat av gott samarbete

Malin Alenius, som är chefsapotekare i Tiohundra är mycket nöjd med omdömet.

– De ytterst få och små nedslagen i årets kvalitetsgranskning visar att vår läkemedelshantering är patientsäker och håller hög kvalitet. Resultaten följer också trenden från tidigare år som visar på bättre och bättre kvalitet. Detta är ett resultat av ett gott samarbete och ett utmärkt arbete av alla medarbetare som visar att de tar läkemedelshanteringen på allvar.


Det här är Tiohundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy