Skip to main content

​Toppbetyg för TioHundras äldreboenden

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:44 CET

TioHundras äldreboenden får goda omdömen i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. På flera områden får TioHundra bättre betyg än rikssnittet.

Underlaget bygger på Socialstyrelsens nationella enkätundersökning som skickades ut under våren 2016.

TioHundras äldreboenden får överlag mycket goda betyg av de boende. Några exempel:

  • 89 procent av de boende svarade att de sammantaget var nöjda med sitt äldreboende, vilket är högre än riksgenomsnittet på 83 procent.
  • 88 procent tycker att det är lätt att få kontakt med personalen på sitt äldreboende vid behov, jämfört med rikssnittets 77 procent.U
  • 73 procent tycker att det är lätt att få träffa läkare vid behov, jämfört med rikssnittets 57 procent.
  • 94 procent tycker att det känns tryggt på sitt äldreboende (rikssnitt 89 procent).
  • 96 procent känner förtroende för personalen (rikssnitt 87 procent).

– Vi har engagerade och motiverade medarbetare och chefer. Dessutom har vi tydliga mål som vi följer upp varje månad. Det kan vara två förklaringar till de här fina resultaten, som jag är mycket stolt över, säger verksamhetschef Ulrika Karlsson.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy