Skip to main content

SeniorPanelen - Var tredje vill jobba vidare

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:05 CET

Undersökningen visar att 50-65-åringarna anser att deras kompetens tas tillvara på av närmaste chef, men ändå ser de flesta sin ålder som ett hinder om de skulle söka nytt jobb. Samtidigt är kännedomen om åldersdiskrimineringslagstifningen låg, hela 4 av 10 känner inte till lagstiftningen som började gälla 1 januari 2009.

 

9 av 10 50plussare tycker att jobbet är viktigt eller mycket viktigt. Och så många som var tredje 60-65-åring planerar att jobba förbi 65 år. - Vi behöver fler som jobbar längre för att bidra till samhällsekonomin. Fler arbetsgivare behöver se möjligheter med äldre arbetskraft, anser Niklas Bragée, vd TNG.

 

En framgångsrik lösning för att locka fler att jobba längre är att erbjuda mer flexibla arbetstider. Däremot är det ett lågt intresse för att få mindre ansvar eller ett mindre stressigt arbete. 50plussarna är nöjda med hur deras närmaste chef tillvaratar deras kompetens. Endast 6 procent anser att deras närmaste chef är mycket dålig på detta.

 

Chefens ålder spelar ingen roll för hur väl kompetensen tillvaratas – även yngre chefer får höga betyg. Många 50plussarare, 8 av 10, kan tänka sig att vara mentor för en arbetskamrat med annan etnisk eller kulturell bakgrund. De tror att ett sådant mentorskap skulle bidra till förbättrade attityder på arbetsplatsen, en ökad idéflora och högre trivsel.

 

Fakta från undersökningen

• Arbetslust driver seniorerna förbi pensionsåldern. Drygt två tredjedelar av de som tänker jobba förbi 65 år väljer att göra det av icke-ekonomiska orsaker.

 

• Jobbet är viktigt för individen. Ju närmare 65-årsstrecket seniorerna kommer, desto större blir viljan att fortsätta jobba efter allmän pensionsålder.

 

• Möjligheten att själv få bestämma sina arbetstider skulle få nästan åtta av tio att jobba ett år längre.

 

• Så många som tre fjärdedelar av seniorerna ser sin ålder som ett hinder om de skulle söka nytt jobb. • 4 av 10 känner inte till åldersdiskrimineringslagstifningen från 1 januari 2009.

 

• 7 av 10 är tycker att deras närmaste chef är ganska bra eller mycket bra på att tillvarata deras kompetens.

 

• Nästan 8 av 10 kan tänka sig att vara mentor för en arbetskamrat med annan etnisk eller kulturell bakgrund.

 

Om Seniorbarometern

Undersökningen genomfördes via Novus Opinions webbpanel och besvarades av 800 personer 50-65 år under perioden 15 -28 oktober 2010. Undersökningen är viktad på region och utbildningsnivå.

 

Mer information

För mer information, eller för att ta del av hela undersökningen, kontakta Niklas Bragée, vd på TNG tfn: 0702-11 20 50 eller 08-219 200, e-post: niklas.bragee@tng.sewww.tng.se

TNG är bemannings- och rekryteringsföretaget som har skapat den perfekta mixen av människor som är ambitiösa och verkligen vill jobba – juniorer med upp till 10 års arbetslivserfarenhet & seniorer med mångårig och gedigen arbetslivserfarenhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera