Skip to main content

Ny studie visar att Vimpat är en kostnadseffektiv behandling mot epileptiska anfall

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:02 CEST

Resultatet från en unik svensk kostnadseffektivitetsstudie visar att det nya epilepsiläkemedlet Vimpat (lakosamid) är kostnadseffektivt. Resultaten utgör ett viktigt stöd för förskrivning och beslut om behandlingsrekommendationer för en patientgrupp som behöver förbättrad anfallskontroll.

- Epilepsi är en av neurologins största och allvarligaste sjukdomar där vi kan uppnå god effekt med rätt behandling. Vimpat har i kliniska studier visat god effekt och säkerhet för patienter med behov av förbättrad anfallskontroll. De kostnadseffektivitetsresultat som nu publiceras stödjer att det är viktigt att denna behandling görs tillgänglig för patienter med behov av förbättrad anfallskontroll, säger Lars Forsgren, professor i neurologi, neurologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som är en av medförfattarna till studien.

Studieresultaten bygger på flera kliniska fas III studier och presenteras nu på den internationella epilepsikonferensen, IEC i Budapest, 28 juni till 2 juli.

De kliniska studier som ligger till grund för de positiva hälsoekonomiska resultaten undersöker QALY (kvalitetsjusterat levnadsår*) jämfört med förändringen i kostnader av att använda Vimpat som tilläggsbehandling vid partiell epilepsi. Kostnaden per vunnet levnadsår var 267 000 SEK (1) vilket är att betrakta som en rekommenderbar behandling enligt metoderna i Socialstyrelsens riktlinjearbete, särskilt för en sjukdom som epilepsi där okontrollerade anfall får betraktas som ett svårt sjukdomstillstånd.

Kostnadseffektivt läkemedel
Vimpat är sedan tidigare i år inkluderat i läkemedelsförmånen. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) skriver i sitt beslut, om att inkludera Vimpat i förmånen, att epilepsi är en svår sjukdom med varierande bakgrund. Behovet av ytterligare läkemedel mot epilepsi med annorlunda verkningsmekanism, interaktions- och biverkningsprofil är stort.

TLV konkluderar: "Sammanfattningsvis fyller Vimpat ett behov av nya preparat vid epilepsibehandling. Behandling med läkemedlet kan förmodas vara kostnadseffektivt som tillägg till andra basläkemedel mot epilepsi hos patienter med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering".

Effekt och säkerhet av Vimpat stöds av en rad andra studier som också presenterades på epilepsikonferensen i Budapest. Utöver betydande sänkningar av antalet epilepsianfall visar data även att vissa patienter blir anfallsfria vid behandling med Vimpat.

Studien har sponsrats av UCB Nordic och har genomförts i samarbete med Lunds Universitet, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Epilepsi är det vanligaste allvarliga kroniska neurologiska tillståndet. Epilepsi uppstår till följd av störningar i hjärnans funktioner. I Sverige har cirka 70 000 personer epilepsi varav drygt 10 000 är barn.

För mer information, vänligen kontakta
Fredrik Berggren, hälsoekonom, UCB Nordic, 070-553 36 04, fredrik.berggren@ucb.com
Barbro Fernegård, skandinavisk produktchef, UCB Nordic, 070-275 23 50, barbro.gernegard@ucb.com

Om UCB
UCB är ett ledande globalt läkemedelsföretag inom biomedicin. Vi är hängivna forskning, utveckling och marknadsföring av innovativa läkemedel med fokus på områdena centrala nervsystemet och inflammatoriska sjukdomar. Försäljningen uppgick 2008 till 3,6 miljarder euro. UCB har sitt huvudkontor i Bryssel och finns representerat i mer än 40 länder. Företaget har över 10 000 anställda. UCB är börsnoterat (Euronext Brussels Exchange).

För ytterligare information: www.ucb.com

UCB Pharma AB, Stureplan 4c, 114 35 Stockholm, UCB NORDIC A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK - 2300 Köpenhamn S, Danmark

* Behandlingsnyttan kan mätas med hjälp av QALY som står för kvalitetsjusterat levnadsår. Måttet QALY kombinerar antalet vunna levnadsår med ökad livskvalitet ställt emot behandlingen. Detta jämförs sedan med kostnaden för antalet vårddagar och mediciner. QALY blir därmed ett mått på om kostnaden står i proportion till patientens ökade välbefinnande och livslängd.

Referenser
Bolin K, Germe M, Berggren F, Forsgren L. The cost-effectiveness of adjunctive treatment with lacosamide in patients with uncontrolled partial epilepsy, 28th International Epilepsy Congress, Budapest.

(1. Lund University, Sweden, 2. UCB S.A, Belgium, 3. UCB Pharma, Sweden, 4. Umeå University Hospital, Sweden).