Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Cimzia:s indikationsändring ger nytt alternativ för behandling av plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 08:45 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en indikationsändring för Cimzia (certolizumab pegol) och utökar den godkända indikationen till att omfatta vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Det innebär att även kvinnor med psoriasis i fertil ålder som vill bilda familj kan fortsätta sin behandling före, under och efter graviditet.

Cimzia:s indikationsändring är ett framsteg för behandling av kvinnor med inflammatorisk sjukdom som vill bilda familj

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 08:45 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en indikationsändring för Cimzia (certolizumab pegol) som gör läkemedlet till den första TNF-hämmaren som kvinnor med kronisk inflammatorisk sjukdom kan använda före, under och efter graviditet.

UCB presenterar resultat från den första head-to-head studien mellan Cimzia och Humira för behandling av bionaiva patienter med reumatoid artrit

UCB presenterar resultat från den första head-to-head studien mellan Cimzia och Humira för behandling av bionaiva patienter med reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 07:30 CEST

Effektmåttet ACR20 efter tre månader och andelen patienter som uppnådde låg sjukdomsaktivitet efter två år var numeriskt jämförbart mellan de två preparaten, de primära effektmåtten för ”superiority” uppnåddes ej. Säkerhetsprofilen över två år, inklusive allvarliga biverkningar och allvarliga infektioner var jämförbar mellan de två läkemedlen.

ECE i Stockholm: Nya studieresultat för behandling av epilepsi

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2014 08:00 CEST

Den 29 juni till 3 juli arrangeras den europeiska epilepsikongressen ECE i Stockholm. På kongressen kommer flera nya studieresultat presenteras avseende epilepsiläkemedlet Vimpat och ett nytt experimentellt läkemedel brivaracetam

Cimzia godkänt inom EU för behandling av psoriasisartrit

Cimzia godkänt inom EU för behandling av psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2013 07:50 CET

Det biologiska läkemedlet Cimzia är godkänt för användning inom EU för behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit. Denna utvidgade indikation är den andra nya godkända indikationen för Cimzia på kort tid. I oktober godkändes Cimzia för behandling av vuxna med svår aktiv axial spondylartrit. Cimzia är en TNF-hämmare och ensam om att bestå av ett pegylerat Fab-fragment av en antikropp.

Cimzia godkänt för behandling av axial spondylartrit

Cimzia godkänt för behandling av axial spondylartrit

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2013 09:00 CEST

Det biologiska läkemedlet Cimzia (certolizumab pegol) är nu godkänt inom EU för behandling av vuxna med svår aktiv axial spondylartrit. Den utvidgade indikationen innefattar både patienter med ankyloserande spondylit (AS) och de med axial spondylartrit utan tecken på AS vid röntgen men med objektiva tecken på inflammation genom förhöjt C-reaktivt protein (CRP) eller magnetröntgen (MR).

UCB announces start of C-EARLY™ study for Cimzia® (certolizumab pegol) in rheumatoid arthritis

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2012 16:04 CET

UCB will start a phase III study that will evaluate the efficacy and safety of Cimzia® (certolizumab pegol) in combination with methotrexate (MTX) for inducing and sustaining clinical response in adults with early, progressive, active, moderate to severe rheumatoid arthritis (RA), who have not previously been treated with disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs).

Positive top-line result for UCB's Cimzia® in psoriatic arthritis

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2012 14:28 CET

Top-line results from the RAPID-PsA™ phase 3 study evaluating the efficacy and safety of Cimzia® (certolizumab pegol) in patients with adult onset active psoriatic arthritis (PsA) demonstrated a clinically relevant and statistically significant improvement at week 12 in the signs and symptoms of psoriatic arthritis.

UCB genomför den första jämförande studien mellan TNF-hämmarna Cimzia och Humira

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2011 14:22 CEST

UCB genomför den första randomiserade, kliniska blindade studien som jämför effekterna av TNF-hämmare för behandling av ledgångsreumatism. Studien ska utvärdera behandlingsresultaten för de två TNF-hämmarna Cimzia (certolizumab pegol) och Humira (adalimumab) utifrån den respons man får efter tre månaders behandling.

Klinisk studie visar positiv effekt av ny substans vid behandling av SLE-patienter

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2010 09:53 CET

Vuxna patienter med måttlig till svår aktiv SLE (aktiv systematisk lupus erythematosus) fick statistiskt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet efter behandling med en ny substans, epratuzumab. Det visar fas IIB-studien EMBLEM, en klinisk studie som redovisades vid American College of Rheumatologys (ACR) 74:e årliga vetenskapliga möte i Atlanta.

Stora förbättringar för patienter med ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2010 09:39 CET

Patienter med ledgångsreumatism fick statistiskt säkerställd förbättring efter behandling med läkemedlet Cimzia. Förbättringarna gällde både sjukdomens aktivitet och patientens fysiska förmåga och visade sig redan i vecka två och fortsatte så länge studien pågick i tolv veckor.

Resultat av ny Cimzia-studie: Stora lindringar för reumatiker

Resultat av ny Cimzia-studie: Stora lindringar för reumatiker

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2010 16:11 CEST

Patienter som lider av reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och som behandlas med läkemedlet Cimzia visar snabba förbättringar av fysisk funktion, smärta och trötthet. Det visar en klinisk studie som presenterades vid den medicinska kongressen för reumatologer i Rom 16-19 juni. Studien visar att Cimzia har en snabb effekt och tolereras väl över tid av patienterna.

Cimzia subventioneras och finns nu tillgänglig i Sverige

Cimzia subventioneras och finns nu tillgänglig i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2010 10:45 CEST

Cimzia (certolizumab pegol) – den enda TNF-hämmare som består av ett pegylerat Fab-fragment av en antikropp – finns nu tillgänglig i Sverige för behandling av patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. TLV har beslutat att Cimzia ska subventioneras och omfattas av högkostnadsskyddet.

Grepp om livet – ny hemsida om hur det är att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom

Grepp om livet – ny hemsida om hur det är att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2010 09:15 CET

Grepp om livet är namnet på vår senaste webbplats, www.greppomlivet.se. Det är en sida om hur det är att leva med en kronisk inflammatorisk sjukdom, till exempel reumatoid artrit. Webbsidan är utvecklad i nära samarbete med patienter och anhöriga.

EU godkänner Cimzia vid behandling av reumatoid artrit

EU godkänner Cimzia vid behandling av reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2009 13:00 CEST

UCB meddelar idag att den europiska läkemedelsmyndigheten EMEA har godkänt Cimzia (certolizumab pegol) för behandling av patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. Cimzia är den enda TNF-hämmare som består av ett pegylerat Fab-fragment av en antikropp. Cimzia ges med en förfylld spruta som är specialdesignad i samarbete med OXO Good Grips®.

Nya data: Signifikant förbättrad anfallskontroll vid epilepsi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2009 09:48 CEST

En summering av kliniska data visar att det nya epilepsiläkemedlet Vimpat (lakosamid) som tilläggsbehandling för patienter med okontrollerad partiell epilepsi gav signifikant ökad anfallskontroll, ökad anfallsfrihet i underhållsfasen och förbättrad livskvalitet och funktion2,3. Resultaten presenteras i dagarna på den internationella epilepsikonferensen, IEC 2009 i Budapest.

Ny studie visar att Vimpat är en kostnadseffektiv behandling mot epileptiska anfall

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2009 10:02 CEST

Resultatet från en unik svensk kostnadseffektivitetsstudie visar att det nya epilepsiläkemedlet Vimpat (lakosamid) är kostnadseffektivt. Resultaten utgör ett viktigt stöd för förskrivning och beslut om behandlingsrekommendationer för en patientgrupp som behöver förbättrad anfallskontroll.

Epilepsi kostar samhället 1,3 miljarder

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2009 09:58 CEST

Utöver ohälsa så drabbas samhället av betydande kostnader på grund av epilepsi det visar en ny svensk studie som presenteras idag. Den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 1 300 miljoner kronor (1). Mer än 60 procent av denna kostnad uppstår på grund av förtida pension och död.

CHMP: positive opinion för Cimzia vid behandling av reumatoid artrit

CHMP: positive opinion för Cimzia vid behandling av reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2009 15:46 CEST

UCB har mottagit ett positivt utlåtande för europeiskt godkännande av Cimzia (certolizumab pegol) för behandling av patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. Det är den europiska läkemedelsmyndigheten EMEAs vetenskapliga kommitté CHMP som nu gett denna rekommendation. Cimzia är den enda TNF-hämmare som består av ett pegylerat Fab-fragment av en antikropp.

Unika svenska data: Effektiv behandling vid Crohns sjukdom kan minska samhällskostnaderna

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2008 09:00 CEST

Att behandla de svårast sjuka så effektivt som möjligt är inte bara en vinst för patienten utan kan även vara lönsamt för samhället. Det är slutsatsen av den första svenska studien som samlat in data på kostnader för Crohns sjukdom på patientnivå. I Sverige lider mer än 20 000 personer av Crohns sjukdom.