Skip to main content

Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2013 - 2018

Dokument   •   Mar 22, 2013 15:41 CET

Åtgärdsprogrammet beskriver Umeå kommuns arbete med bullerfrågor och förslag till åtgärder utgår ifrån det som kommunen har rådighet att vidta. Programmet redovisar prioriterade åtgärder på kort sikt samt en långsiktig strategi för att minska nivåerna i kommunen.
Licens Användning i media (?)