Skip to main content

1,65 mnkr för stöd till utsatta EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 10:52 CET

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om stöd till utsatta EU-medborgare, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. För finansiering har arbetsutskottet beviljat 1,65 mnkr för perioden 1 februari 2015–15 maj 2017.

Överenskommelsen är ett resultat av den dialog som Umeå kommun och Umeå pastorat har fört sedan hösten 2015. Umeå pastorat står som juridisk avtalspart, men genomförandet görs med stöd av *Samverkande Ideella För Utsatta Migranter (SIFUM).
Syftet är att ge förutsättningar för att på lång sikt stärka de enskilda individernas förmåga att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och på egen hand tillgodose behov av tillfälligt boende, mat, kläder under tiden de vistas i Umeå.

Umeå pastorat ska enligt överenskommelsen bidra med:
• Vinterhärbärge i Backengården med 40–50 sängplatser, där barnfamiljer prioriteras. Det ska vara öppet fram till 15 maj 2016, och sedan från den 15 november 2016 till den 15 maj 2017. Månadshyran är 1 000 kr per rum och familj. I Backengården finns aktivitetsrum för barn samt körverksamhet.
• Pedagogisk verksamhet för barn, och utöver detta erbjuder Backens kyrka öppen förskola.
• Läxhjälp, svenskaundervisning, hälsorådgivning och klädutlämning.
• Stöd till etablering på öppna arbetsmarknaden.
• Vistelseplats sommartid för minst 50 personer.

– Överenskommelsen är långsiktig med målet att EU-migranterna ska gå från passivitet till aktivitet och komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett tydligt barnperspektiv. Det är också bra med en motprestation, där det var kyrkan som ville att det ska framgå att familjerna betalar hyra på Backen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Avslagsyrkande
Socialdemokraterna fick i arbetsutskottet stöd av MP för förslaget, som reviderats genom att inget åldersspann anges för pedagogisk verksamhet.
M och L yrkade på avslag, bland annat med hänvisning till att fullmäktige nyligen beslutat om ett regelverk för bidragsansökningar.

– Med arbetsutskottets beslut går man förbi det och skapar en parallell struktur. Överenskommelsen gäller också en lång tidsperiod. EU-migranterna har rätt att vara här tre månader, och hur ser man till att det inte blir längre. Dessutom är det fel att finansiera boende, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Utvärdering
Vänsterpartiet stödde förslaget men yrkade också på att kommunen ska erbjuda skolgång, vilket dock avslogs.
En utvärdering av överenskommelsen ska under maj 2017 presenteras för kommunstyrelsen, som då tar ställning till en eventuell förlängning.

*I nätverket SIFUM ingår Rädda Barnen, Röda korset, Hälsa på lika villkor, Hjälp Västerbottens tiggare, Junis Umeå, EFS Missionsförening i Carlskyrkan, Pingstkyrkan i Umeå, Björkstakyrkan, KFUM Umeå, EFS Missionsförening i Umeå, GF Chansen AB och Umeå pastorat.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.