Skip to main content

117 294 invånare vid årsskiftet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 20:55 CET

Umeås befolkning växte med cirka 829 personer under 2012 och uppgick vid årsskiftet till omkring 117 294 personer. Förlusten mot övriga landet är den lägsta på många år.

Det är inga stora förändringar i den totala in- och utflyttningen från 2011 och flyttnettot blir därför också nästan oförändrat. Förändringarna ligger däremot i överskottet från utlandet, som fortsätter minska.

Minskad förlust
Som tidigare påpekats är detta en följd av att studenter som kommer utanför EU numera får betala för sina studier.  Årets nedgång beror också på en ökad utflyttning till utlandet. Värt att notera är att Umeås förlust mot övriga landet minskat betydligt och är den lägsta på länge, vilket är mycket positivt.

Födelseöverskottet
Det föddes omkring 1 460 barn, vilket är något färre än förra året, och cirka 870 personer avled, vilket är betydligt fler än under de senaste åren. Det innebär att födelseöverskottet hamnar på knappt 600 personer. Antalet som avlider under ett kalenderår brukar vara ganska konstant över tiden men kan vissa år avvika något beroende på olika omständigheter.

Bilaga: Tabell

Mer information:

Lennart Holmlund (S)

ordförande 
kommunstyrelsen

Umeå kommun
090-16 12 01

070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande 
kommunstyrelsen

Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg

presskommunikatör

Umeå kommun
090-16 13 43

070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se