Skip to main content

150 000 eller 200 000 umebor 2050? - om två veckor tas beslutet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:16 CEST

150 000 eller 200 000 invånare år 2050? Hur tillväxtmålet ska formuleras
avgörs av kommunfullmäktige om två veckor. Politikerna i kommunstyrelsens
arbetsutskott har fått ta del av ett underlag som visar vad som krävs för
att Umeå ska växa för att i framtiden ha 200 000 invånare.

Från 111 000 till 200 000?
Umeå kommun har idag cirka 111 000 invånare. Sedan flera år tillbaka är
målet, som av kommunens politiker och tjänstemän kallas tillväxtmålet, 150
000 invånare. De senaste åren har Umeå vuxit med mellan 600 och 1200
personer varje år, det vill säga ungefär i den takt som krävs för att Umeå
ska nå målet 150 000 invånare 2050.

I samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni väcktes frågan
om att höja målet till 200 000 invånare. Flera partier, som kändes sig
tveksamma eller ville ha ett bättre beslutsunderlag, återremitterade
ärendet till kommunstyrelsen med uppmaningen om att ta fram en analys.

Drygt 2000 nya umebor per år
Analysen visar att Umeå måste växa med i genomsnitt 2100 personer per år
till och med år 2050. Analysen visar också att:

· Flyttningsöverskottet måste tredubblas (i jmf med senare år)
· Minst 35 000 nya jobb måste tillskapas
· Förlusten mot övriga landet måste vändas till en vinst
· Invandringen måste öka radikalt
· Den höga utflyttningen från Umeå måste stoppas
· Stor fokus måste sättas på 18-30åringarna de kommande 10 åren
· Umeås regionfunktion måste bibehållas och utvecklas
· Umeå måste bli ett av landets starkaste tillväxtområden
· Jobben måste vara kunskapsintensiva
· Ny infrastruktur och nya transportförutsättningar måste nyttjas maximalt
· Bostadsbyggandet måste fördubblas mot idag

- Om fullmäktige beslutar om att höja målet till 200 000 invånare så
kommer vi att genomföra åtgärder kontinuerligt för att nå målet, säger
kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

Centerpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, yrkade att kommunen ska
fortsätta utreda möjliga konsekvenser av olika scenarier innan beslut tas
i frågan. De båda partierna vill att faktorer som social hållbarhet och
näringslivets möjligheter att skapa nya jobb utreds innan
kommunfullmäktige tar ställning i frågan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog inte ställning utan skickar nu vidare
frågan till kommunfullmäktige som fattar beslut på måndag den 29
september.

Läs mer, och se filmade inslag, om varför kommunen arbetar med tillväxtmål
här:
http://www.umea.se/omkommunen/politikerochpolitik/omvarldochinvarld/omvarldochinvarld2008.4.5df2398c11695225c37800063903.html

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se