Skip to main content

​19,3 mnkr till ombyggnad av A3 Arena

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 16:10 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att bevilja 19,3 mnkr till ombyggnationer av A3 Arena under 2018. Pengarna ska finansiera en ny entré och andra åtgärder som ska förbättra säkerhet och arbetsmiljö.

A3 Arena (tidigare bland annat Umeå Arena) används främst för hockeyträningar och hockeymatcher. Arenan rymmer vid hockeymatcher över 5 500 personer och är kommunens största inomhusanläggning.

Den ursprungliga Umeå ishall driftsattes i början av 1960-talet, och fritidsnämnden bedömer att det finns ett stort behov av anpassningar av arenaområdet.

Ny och bredare entré

Nuvarande entré är för liten, och en del av den beviljade summan ska finansiera en ny och bredare entré längs västra långsidan. Det ger bättre möjligheter att utföra kontroll av besökarna och en snabbare inpassering. Dessutom förbättras utrymningskapaciteten vid brand eller annan händelse. Ombyggnad av södra kortsidan skapar också högre säkerhet för supportrar med mindre risk för sammanblandning.

Med en ny entré ökar också möjligheten att anordna större teater- och musikarrangemang.

Bättre arbetsmiljö

Andra åtgärder under 2018 är hissar, toaletter och invändiga gångtrappor till läktarplatser. Dessutom blir det asfaltering av parkeringsytor samt värmeslinga och belysningspollare för gång- och cykelbanor.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott kan, som i det här fallet, besluta om att omdisponera inom ramen för investeringsplanen. Här handlar det om åtgärder för att skapa en trygg och säker plats för både besökare och alla som jobbar i arenan, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Kommande år

I kommunens investeringsplan har avsatts 18,1 mnkr år 2019 och 7 mnkr år 2020 till arenan. De pengarna ska finansiera Etapp 2, som är en utbyggnad för bland annat gym, omklädningsrum, domarrum och serverings/konferensytor.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.