Skip to main content

2 800 barn sätter spår – Ett kulturhuvudstadsprojekt kring kreativitet och demokrati

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 08:39 CEST

Drygt 2 800 barn från 55 förskolor och fyra familjedaghem i Umeå kommun ställer vecka 21 och 22 ut sina egna porträtt på temat ”Barn sätter spår”.

Under terminen som gått har alla förskolor som deltagit i kulturhuvudstadsprojektet arbetat med porträtt och spår på många olika sätt. Syftet är att synliggöra barnen i Umeå, deras kreativitet och skapande för att möjliggöra delaktighet och sammanhang för barn och familjer. Förskolorna visar upp sina porträtt på t ex hälsocentraler, bibliotek, butiker eller runt förskolornas gårdar .

Utställningarna är resultatet av ett projektarbete där pedagoger och barn tillsammans med Idéan, Kulturcentrum för barn och unga samt Bildmuseet under våren arbetat med självporträtt.

Mer information:
Inger Nordin
Predagogiskt utvecklingscentrum Idean
090-16 34 21
070-246 43 03
inger.nordin@umea.se

Anna-Lena Öqvist
Predagogiskt utvecklingscentrum Idean
090-16 34 46
070-369 63 13
anna-lena.oqvist@umea.se