Skip to main content

33 miljoner kronor från regeringen till Ålidhem – pengarna ska användas till att utveckla hållbar kulturstadsdel

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:54 CET

Idag kom beskedet att regeringen, via Delegationen för hållbara städer, beviljat pengar till projektet Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen. Beslutet innebär att Umeå kommun, Umeå Energi, och Bostaden får 33 miljoner kronor, pengar som bland annat ska finansiera lågenergihus med innovativ teknik i fastigheterna, solceller, och lokalt placerade små vindkraftverk.

 

Nordligt nav för modern miljöteknik

Bakgrunden till projektet Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen, är en vision om att göra Umeå till ett nordligt nav för modern miljöteknik. Som ett led i detta satsar Umeå kommun, Bostaden och Umeå Energi, i samverkan med det övriga näringslivet, på att bygga en ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar stad. Ny teknik, till exempel i form av informationssystem och mätningar i fastigheterna, fjärrvärmedrivna vitvaror, energieffektiv LED-belysning, och solceller blir viktiga när miljonprogramstadsdelen Ålidhem successivt får en ny profil.

 

En vinterträdgård byggs för gemensamma mötesplatser och nya möjligheter till rekreation året runt.

 

– Vårt långsiktiga mål är att göra Umeå till ett nordligt nav för modern byggteknik och hållbara städer. Genom att våga satsa offensivt på ny miljöteknik bidrar vi till att skapa en efterfrågan, säger Åsa Ögren (S), ordförande i byggnadsnämnden.

 

– Det är en viktig roll för kommunen och de kommunala bolagen att visa vägen, att våga ta tillvara de möjligheter som finns, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Livscykel, energiförbrukning och utemiljö

Ett av de större framtidsprojekten är Ålidhem, en stadsdel som växte fram mellan 1966 och 1973 som en del i miljonprogrammet. Ålidhem är, trots sin popularitet bland de drygt 6000 invånarna, en stadsdel som präglas av sin tid, en era då miljöinnovationer och kretsloppstänkande stod längre ner på agendan än vad som är fallet idag.

 

Det kommunala bostadsbolaget Bostaden är den dominerande fastighetsägaren på Ålidhem. När bolaget nu bygger nytt, och bygger om, på de populära adresserna Geografigränd och Matematikgränd är ledorden livscykel, energiförbrukning och utemiljö. Men visionen om ett grönare Ålidhem ställer också krav på alla inblandade.

 

– Vi lever i en ny tid och för oss är det viktigt att ta sig an de nya utmaningar som följer med miljöfrågorna. Samtidigt är vi medvetna om att detta kan ta tid. Förändringen innebär att vi alla som är inblandade; byggherrar såväl som leverantörer och konstruktörer behöver lära oss hur vi kan bygga med en bättre helhetssyn. Därför är ett stöd som detta oerhört viktigt för att vi ska kunna ta större steg än vi annars hade kunnat göra, säger AnnSofi Tapani, VD för det kommunala bostadsbolaget Bostaden.

 

Klimatpartnerskap

De kommunala bolagen Bostaden och Umeå Energi, har därför ingått ett klimatpartnerskap. Satsningen på Ålidhem omfattar cirka 500 lägenheter, 130 av dem är nybyggnationer.

 

Göran Ernstson är VD för Umeå Energi:

– Vindkraft ska stå för elförsörjning och komplettera solcellerna, vi vill också minska elanvändningen genom att använda fjärrvärme där man kan ersätta el, till exempel för tvättmaskiner. Vi ser detta som en möjlighet att demonstrera framtidens teknik och vara med och skapa långsiktigt hållbara förhållanden tillsammans med kunderna, Bostaden och kommunen.

 

Hållbar kulturstadsdel

Utvecklingen av Ålidhem anknyter till Umeås kulturhuvudstadssatsning. Inom ramen för projektet använder kommunen, de kommunala bolagen och näringslivet, den kollektiva förmågan, kreativiteten, och uppfinningsrikedomen för större syften och för att påverka konsumtions- och beteendemönster. Redan idag har Ålidhem en viktig roll i och med att Designhögskolan, Konsthögskolan, och Arkitekthögskolan, använder Ålidhem som testplats för nya projekt.

 

För mer information kontakta:

 

Åsa Ögren (S)

Byggnadsnämndens ordförande

070-326 70 26

asa.ogren@umea.se

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Ann-Sofi Tapani

VD Bostaden

070-582 72 02

ann-sofi.tapani@bostaden.se

 

Göran Ernstson

VD Umeå Energi

070-650 13 97

goran.ernstson@umeaenergi.se

 

Albert Edman

Projektledare Hållbara Umeåregionen

090-16 14 48

070-297 18 19

albert.edman@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se