Skip to main content

40 nya lägenheter på Teg

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 16:25 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område på Teg utmed väg 503, intill Odlarvägen och OKQ8. Skanska Exploatering och Bygg AB planerar att bygga flerbostadshus med cirka 40 lägenheter.

- Detaljplanen går helt i linje med intentionerna i översiktsplanen. Teg, som en del av de centrala stadsdelarna, ska fortsätta att förtätas. Det här är ett spännande område där det finns stora möjligheter till förtätning i och med att E4 och E12 flyttas ut till ringleden, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planen skapar möjlighet för ett flerbostadshus med cirka 40 bostadsrätter. Byggnaden blir maximalt sex våningar hög varav den sjätte med indragen takvåning. Byggnadshöjden är satt till max 22 meter. Husen kring planområdet har obrutna tak utan installationsanordningar. Den planerade byggnaden ska uppföras på ett liknande sätt.

Granne till fastigheten är en bensinstation. En riskutredning har gjorts där riskerna med att bygga bostäder i närheten av bensinstationen har utretts. Slutsatsen blev att byggnadens tänkta placering uppfyller skyddsavstånd enligt de gällande föreskrifter och allmänna råd som finns.


Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.