Skip to main content

Återremiss för motion om F–6-skolor

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:20 CEST

Kommunfullmäktige har återremitterat en motion från Peter Sedlacek (FP) om att befintliga F–5-skolor görs om till F–6-skolor, och att kommun vid framtida nybyggnationer utgår från denna struktur.

– Den naturliga skarven att flytta till högstadiet sedan länge är mellan årskurs 6 och 7. Det blir ännu tydligare genom den nya läroplanen och det faktum att eleverna får sina första betyg i sexan. Att några månader tidigare lämna en invand miljö för att anpassa sig till en ny skolkultur kan vara svårt, säger Peter Sedlacek.

Finansiering
För- och grundskolenämnden samt de tre kommundelsnämnderna har tidigare avslagit motionen, inte minst med hänvisning till att den innebär en fördyring. I kommunfullmäktige yrkade kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) på återremiss:

– Exakt vad förändringen skulle kosta vet jag inte, men finansieringen måste lösas.

För en återremiss krävs stöd av minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter (22 stycken), och en votering resulterade i siffrorna 37–24 (2 avstod, 2 frånvarande).

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Peter Sedlacek (FP)
vice ordförande, för- och grundskolenämnden
Umeå kommun
070-211 43 16
peter.sedlacek@telia.com

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se