Skip to main content

Återremiss för stöd till stugboende

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 13:17 CEST

IOGT-Medmänniska har ansökt hos kommunen om 40 500 kr i bidrag för att kunna erbjuda stugor i Tavelsjö till utsatta EU-medborgare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet för att ta fram riktlinjer för stöd till frivilligsektorn.

Enligt ansökan ska boendet gälla för tre familjer under 4,5 månader. En majoritet i arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet, bland annat med hänvisning till likställighetsprincipen.

– Det kan vara många föreningar som vill ha pengar, och kommunen kan bli skyldig att ordna boende till alla studenter. Vi måste ta fram riktlinjer för hur kommunen ska stötta frivilligsektorn, och vi vill också höra med Sveriges Kommuner och Landsting om hur vi kan agera, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Två reservationer
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) reserverade sig mot återremissen efter att ha yrkat på avslag till ansökan:

– Vi anser inte att det är kommunens ansvar att finansiera boende. Det öppnar upp för stora konsekvenser i förhållande till andra grupper.

Ulrika Edman (V) reserverade sig också mot återremissen. Hennes yrkande var att bevilja ansökan från IOGT-Medmänniska.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se