Skip to main content

Äldrenämnden satsar på utbildning för samtliga medarbetare

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:30 CET

Under 2017 satsar äldrenämnden 5 miljoner på utbildning för medarbetare inom äldreomsorgen. Fokus ligger på vidareutbildning, specialistutbildning samt språkutbildning för alla yrkeskategorier.

– Denna satsning på kompetensutveckling är absolut nödvändig för att möta de äldres behov, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Äldrenämndens verksamheter står inför stora utmaningar under de kommande åren. Behovet av utbildad personal för att klara pensionsavgångar och nyrekryteringar är stora. Lika viktigt är att behålla och kompetensutveckla befintlig personal.

Några av punkterna i utbildningsplanen för 2017:

  • Befintlig personal som saknar formell undersköterskekompetens ska uppmuntras och ges förutsättningar för att utbilda sig.
  • Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal som saknar adekvat vårdutbildning erbjuds en månadslång introduktionsutbildning.
  • Inom utbildningen för nya chefer ska genus- och HBTQ-kunskap ingå.
  • Personalen ska stärkas när det gäller våld i nära relationer och hedersproblematik.
  • Äldrenämnden ser även behov av att öka kunskapen kring äldre och psykisk ohälsa.

4 850 000kr är avsatta i äldrenämndens 2017 års budget.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.