Skip to main content

Akutrumsförmedlingen fortsätter läsåret 2012/2013

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 11:26 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger KFUM:s uppdrag att driva akutrumsförmedling för studenter i Umeå. Utskottet skjuter till 400 000 kronor för läsåret 2012/2013.

Akutrumsförmedlingen hjälper nyanlända studenter i Umeå att hitta en bostad, när behovet är akut vid terminsstarten. Framför allt förmedlas rum att hyra av privatpersoner. Det finns få smålägenheter för studenter, antalet sökande till Umeå universitet är högt och därför bedöms akutrumsförmedlingen fortsätta fylla ett stort behov.

Sedan 2011 drivs akutrumsförmedlingen i Umeå av KFUM. Nu förlängs uppdraget det kommande läsåret och arbetsutskottet skjuter till 399 900 kronor till verksamheten.

 
Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se