Skip to main content

Analys av julaftonens färdtjänstresor klar: Förbättringar kan göras hos beställare, entreprenör och resenärer

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:40 CET

Umeå kommun beklagar att färdtjänsten inte fungerade på det sätt man ska kunna för­vänta sig på julaftonen. Analysen visar att Umeå Taxi inte haft tillräckliga resurser på jul­aftonskvällen. Den visar också att nästan hälften av färd­tjänstresorna med taxibil bokades på julaftonen och att många resenärer inte var redo när färdtjänsten kom.

Det finns ett behov av förbättrad information om färdtjänsten och dess rutiner, säger Britta Nordbrandt-Nilsson, verksamhetsansvarig för Särskild kollektivtrafik/Färdtjänst vid Umeå kommun.

Umeå kommun beklagar att färdtjänsten inte fungerade på julaftonen och ser allvarligt på pro­blemen för de resenärer som blev drabbade. Entreprenören, Umeå Taxi, har inte klarat beställa­rens krav och kommer att få ett vitesförläggande på 10 000 kronor (enligt avtal).

Umeå kommun och Umeå Taxi har analyserat julaftonens händelser och kan dra vissa slutsatser. Umeå Taxi var underbemannade – både i växel och i bilarna, framförallt på julaftonskvällen. Nästan hälften av resebeställningarna med taxi (inte specialfordon) gjordes strax före tänkt resa samma dag, dvs. julaftonen. Många resenärer var inte var resklara då färdtjänstfordonet skulle hämta dem. Entreprenören har utifrån julaftonens händelser sett över sina rutiner i syfte att säker­ställa resor med färdtjänst samt beslutat att investera i en ny växel med större kapacitet.

Cirka 95 % av färdtjänstens resenärer tycker att färdtjänstens resor överlag fungerar bra eller mycket bra (kundundersökning, 140 resenärer, 2008). För att säkerställa att julaftonens händelse inte upprepas kommer riktlinjerna vad gäller krav på förbeställningstid inför storhelger ses över, då antalet resor med färdtjänst är större än vid normal helgdag.

Vi måste som beställare också bli bättre på att informera om vad Färdtjänst är, vilka rutiner som finns och vad man som resenär har för ansvar, säger Britta Nordbrandt-Nilsson.

Många blandar ihop färdtjänst med andra samhällsbetalda resor, t ex landstingets sjukresor. Färdtjänst definieras som särskild kollektivtrafik och ska jämställas med att åka buss, Färdtjänst kan inte jämställas med vanlig taxiresa. Transportören har möjlighet att styra avresetiden för den enskilde färdtjänstresenären inom vissa bestämda tidsramar. Totalt genomfördes 180 000 färd­tjänstresor i Umeå under 2009.

Vi håller just nu på med en ny upphandling för färdtjänst, och då måste vi över­väga om änd­ringar i anbudsunderlaget ska göras för att tydliggöra för både resenär och entre­prenör, avslutar Britta Nordbrandt-Nilsson.

För mer information:

Britta Nordbrandt-Nilsson, verksamhetschef för Särskild kollektivtrafik/Färdtjänst

Tel. 090-16 23 16

 

Vänliga hälsningar

 

Maria Wetterlöv

Förvaltningsinformatör

Samhällsbyggnadskontoret

Umeå kommun

Direkt: 090-16 23 12

Mobil: 070-980 11 04

www.umea.se