Skip to main content

Anhörigvården förbättras

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 12:19 CEST

En obligatorisk grundutbildning införs för anhörigvårdare och beslut som rör anhörigstöd ska följas upp utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det är två av de förbättringsåtgärder som äldrenämnden nu ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med.

– Anhörigvården är en viktig del inom äldreomsorgen och den översyn som genomförts har resulterat i ett antal rekommendationer för hur anhörigperspektivet ska utvecklas. Äldrenämnden vill att arbetet med förebyggande och tidiga insatser ska fortsätta för att på så sätt kunna fånga upp anhörigvårdares stödbehov. Stödet ska också bli mer individuellt och flexibelt. Genom att även satsa förebyggande på fysisk aktivitet och rehabilitering/habilitiering ges anhöriga bättre förutsättningar, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Arvoderad anhörigvård är ett hemtjänstbeslut där man väljer att en anhörig utför vården. I den översyn som gjorts finns indikationer på kopplingar mellan beslutens omfattning och anhörigvårdarens kön. För att få mer information kring detta ska uppföljningar av beslut om anhörigstöd genomföras. Uppföljningen ska göras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv, så kallad genderbudgeting.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.