Skip to main content

​​Anpassningar av förskole- och skollokaler på Ålidhem

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 15:11 CET

För- och grundskolenämnden beslutade om en långsiktig lokal- och resursplanering på Ålidhem för att möta volymökningar av elever i grundskolan. Förskolan Solskenet, i nära anslutning till Ålidhemsskolan, byggs om till grundskola F-3 med fritidsverksamhet. Behovet av förskoleplatser tillgodoses genom byggandet av en ny förskola sammanlänkad med ett äldreboende.

Under ombyggnation av förskolan Solskenet kommer Norra Ålidhemsskolan att användas som förskola för barn på Månskenet och Solskenet. Förskolan Månskenets tillfälliga lokaler sägs upp. Alla förändringar sker inom en geografisk närhet.

- Förändringarna bidrar till förbättrad pedagogisk verksamhet på området där vi kan möta volymökningarna och skapa pedagogiska samordningsvinster. Vi minskar också kostnaderna för tillfälliga lokaler med dryga 2,2 mnkr. En stor fördel för alla inblandade är att Norra Ålidhemsskolan finns geografiskt nära och underlätta omflyttningar under ombyggnation, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.


Mer information:

Moa Brydsten (S) ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.