Skip to main content

Ansöker om pengar till feriejobb och Ungdomstorget

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:06 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansöker om pengar från sociala investeringsfonden för att säkerställa fortsatt finansiering för feriearbete till samtliga sjuttonåringar i kommunen samt till Ungdomstorgets verksamhet. Totalt handlar det om cirka 3,7 miljoner kronor.

I budgetprocessen inför 2013 fattades en politisk överenskommelse som innebar att samtliga sjuttonåringar ska erbjudas feriearbete. Detta skulle finansieras via kommunens sociala investeringsfond. Motsvarande överenskommelse fattades angående Ungdomstorgets verksamhet. 

För det fortsatta arbetet inom dessa verksamheter krävs besked angående finansieringen. Därför ansöker nu gymnasie- och vuxenutbildningen om 1,2 respektive 2,5 miljoner kronor från kommunens sociala investeringsfond. Nämnden vill även att finansieringen för dessa verksamheter ska ingå i den ordinarie budgeten från 2014.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör,
Gymnasie- och vuxenutbildningen
090-16 12 34, 070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se