Skip to main content

Avslag på förslag om val via umea.se

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:50 CEST

Val är valmyndighetens ansvar och inte kommunens. Och för den som vill lämna förslag finns två vägar att gå: lämna in ett medborgarförslag eller vända sig till en politiker eller ett politiskt parti. Med det svaret avslog kommunfullmäktige ett medborgarförslag om ökad medborgardemokrati.

Synliggöra förslag och beslut
Umeå kommuns arbete med den demokratiska processen är i första hand inriktat på att synliggöra beslutsprocesser, beslutsvägar och ansvariga verksamheter och politiker. Det sker främst med hjälp av kommunens webbplats umea.se. Webbsidorna är designade för att lyfta fram kontaktvägar, dokument, handlingar och möjligheter att ställa frågor och lämna in synpunkter. Sedan en tid tillbaka finns också en chattfunktion som gör det möjligt för medborgare att ställa frågor och få svar inom kort av personal i kommunens växel. Via umea.se finns också möjlighet att lämna in medborgarförslag till fullmäktige.

För att synliggöra ärenden, debatter och beslut sänder informationsenheten också webb-tv från kommunfullmäktige. Webbradio, öppna sammanträden, pressmeddelanden och webbtexter som beskriver aktuella beslut är aktuella exempel på metoder som används för att öka transparensen och göra innehåll och innebörd i förslag och beslut mer lättillgängligt för medborgare i kommunen.

Parlamentarisk demokrati
Utgångspunkt är principen om den parlamentariska demokratin, det vill säga medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar. Det innebär att det alltid är folkvalda politiker i nämnder och styrelser som bär ansvaret för att ta ställning till olika förslag, exempelvis medborgarförslag och motioner. För den som vill föreslå något finns två vägar att gå: antingen lämna in ett medborgarförslag, eller påverka en politiker eller ett parti så att frågan blir ett ärende för beslut i kommunen.

Innehållet i medborgarförslagets andra att-sats ligger utanför kommunens ansvarsområde. Valmyndigheten är den myndighet som har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>