Skip to main content

Barn och elever inviger ny förskola och skola i Stöcke

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 11:13 CET

På torsdag 24 november är det så äntligen dags för invigning av Stöcke nya förskola och skola. Med ljusfest och sång bjuder barn och elever in till Öppet hus med rundtur i de nya lokalerna.

Barn, elever och personal har nu fått lokaler och utomhusmiljö som stimulerar till lärande och lek. Förskolan är byggd utifrån funktionsprogrammet för försklor och lokalerna är moderna och flexibla för framtida behov. Förskolan är byggd i två plan och så mycket som möjligt av gårdens yta finnas kvar.

–Vi är jättenöjda med resultatet, det är verkligen fint, säger rektor Louise Westerlund. Det känns fantastiskt att skolan nu är byggd som en enhetlig skola. Tidigare var verksamheten utspridd i flera hus. Skolan har nu fått det antal rum som är nödvändiga för att bedriva undervisning och fritidshemsverksamhet.

I dagsläget har skolan 160 elever och förskolan har 66 inskrivna barn fördelade på fyra avdelningar.

Program för invigningen 24 november

Kl. 15-17 Öppet hus med rundvandring
Kl. 16 Invigningsceremoni med tal av Louise Westerlund, rektor, därefter klipps bandet av för- och grundskolechef Pelle Eklund och elevrådets ordförande Elias Strömgren. Efter ceremonin sjunger förskolans barn och skolans elever tillsammans Stöckesången.
KL. 16.30 underhåller en grupp elever med fiolspel inne i skolans restaurang.

Elever i åk 5 säljer fika till självkostnadspris. 

Välkomna!

För mer information:
Louise Westerlund
rektor/förskolechef Stöcke förskola och skola

070-514 54 99Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.