Skip to main content

Behov av lägenheter för äldre i Hörnefors

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 16:17 CET

Satsningar på seniorboende, en förtätad centrumbebyggelse, utveckling av centrumstråket samt möjligheten till havsnära boende i kommundelen. Det faktorer för utveckling som Hörnefors kommundelsnämnd lyfter fram i sitt yttrande över kommunens bostadsstrategi för perioden 2013-2020.

– En viktig faktor för tillväxt i Hörnefors är att vi får flera lägenheter som dessutom är tillgängliga ur flera aspekter. Vi måste belysa våra behov så vi verkligen kan växa som kommundel, säger Ingela Wallrud (S), kommundelsnämndens ordförande.

Gruppen äldre blir större och kommundelen har ett behov av cirka 100 bostäder för personer över 55 år. I dagsläget saknas detta alternativ och därmed förhindras möjligheterna till flyttkedjor i samhället. Satsningar på seniorboende skulle öppna för småbarnsfamiljer att flytta till kommundelen och kunna ta del av den förstorade arbetsmarknadsregion Hörnefors är en del av.

Nämnden vill se en koppling mellan den politiska ambitionen, 10 000 invånare i kommundelen år 2050, och strategin för bostadsbyggande i Hörnefors. Den fördjupade översiktsplanen för Hörnefors bör uppdateras med denna målsättning.

Mer information:

Ingela Wallrud (S) ordförande
Hörnefors kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-357 49 04
ingela.wallrud@umea.se

Igor Jonsson (M)
vice ordförande
Hörnfors kommundelsnämnd
Umeå kommun
070-558 09 26
igor.jonsson@umea.se