Skip to main content

Beslut i arbets- och planeringsutskottet den 8 februari 2011:

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 17:22 CET

Swedish Beach Tour 2011 gästar Umeå

Beachvolleybollen återkommer till Umeå. I augusti 2011 genomförs en deltävling Swedish Beach Tour i Umeå. Kommunstyrelsens arbetsutskott stöttar arrangemanget med 275 000 kronor.

Beachvolleybolltävlingar har varit ett återkommande inslag i Umeås stadsmiljö sedan sommaren 2005. Den första tävlingen ägde rum år 2000.

Swedish Beach Tour är den högsta nationella touren i beachvolley där Sveriges bästa spelare tävlar mot inbjudna utländska spelare. Touren är en produkt utvecklad av det Umeåbaserade företaget Svenska Volleyevent AB.

Beslutet i utskottet innebär också att kommunen och arrangören ska teckna ett avtal som reglerar Umeå kommuns medverkan och marknadsföring i samband med evenemanget.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Så ska Umeå arbeta med jämställdhet de kommande fyra åren

Umeå kommun ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet, inom den egna organisationen, men också i samhället i stort. Dokumentet "Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun" pekar ut mål, men också strategier för att nå dem.

Ett enigt arbetsutskott har ställt sig bakom dokumentet som nu går vidare till fullmäktige för antagande, något som troligen sker i slutet av februari. Strategin fastställer de övergripande riktlinjerna för jämställdhetsarbetet. Dokumentet ska fungera som ett verktyg för verksamheterna, som har ansvar för att bryta ner målen på en konkret verksamhetsnivå, och sedan följa upp och utvärdera.

Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun pekar ut fyra prioriterade områden för jämställdhetsarbetet: makt och inflytande, hållbar utveckling, livsmiljö och medborgarservice. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv och att
jämställdhet på ett konkret sätt finns med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som Umeå kommun står bakom.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Tamara Spiric
Kommunalråd (V)
Ordf i jämställdhetsutskottet
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


KFUM:s allaktivitetshus till fritidsnämnden

Frågan om ett allaktivitetshus på Teg skickas nu vidare till fritidsnämnden. Näringslivs- och planeringsutskottet anser att frågan måste avgöras i de nämnder som eventuellt kan tänka sig att hyra lokaler i huset.

KFUM presenterade för en tid sedan en idé om ett allaktivitetshus på kvarteret Aspgärdan på Teg. Förslaget berör flera kommunala verksamheter, främst fritid och skolan, med behov som kan komma att tillgodoses i ett allaktivitetshus av den typ som KFUM har föreslagit.

- Vi har stora åtaganden i budgetarbetet, bland annat kulturväven och ett nytt badhus, samtidigt som de senaste prognoserna visar att vi kommer att ha mindre pengar att röra oss med. Det är upp till fritidsnämnden att göra sina prioriteringar och avgöra om de vill hyra i KFUM:s allaktivitetshus. Vi har fått information om att detta skulle innebära cirka 6 miljoner kronor i ökade driftkostnader, det är en kostnad som berörda nämnder nu får ta ställning till, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planerna för allaktivitetshuset visar en fastighet med en total yta på 16 000 kvadratmeter, en totalinvestering på cirka 175 miljoner kronor. Huset kan vara hemvist för väldigt många olika typer av verksamheter, till exempel lokaler för föreningar att hyra (så kallat föreningshotell), en sport- och gymnastikhall och ett filial- eller ett skolbibliotek. KFUM har också redovisat framtida satsningar med inriktning för handikappidrott, till exempel en träningsbassäng och ett elevhem.


För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Politiker eniga om att bygga om i kvarteret Forsete

Balticgruppens planer på att bygga om och utveckla kvarteret Forsete, där bland annat Kungspassagen ligger, uppskattas av politikerna i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Ett enigt utskott har ställt sig bakom detaljplaneförslaget, i sitt samrådsyttrande.

- Det ser jättebra ut, det är bara att köra vidare. Vi har bara gjort några tillägg, vi vill bland annat att man tittar noggrant på kollektivtrafiken och på hur man ska ordna med godstransporterna i området, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Forsete är kvarteret mellan Kungsgatan och Skolgatan samt Rådhusesplanaden och Vasagatan. Syftet med planen för kvarteret är att möjliggöra en större tillbyggnad som ska ge utökade ytor för handel, hotell och konferenser samt kontor och bostäder. Det förslag som ställts ut innebär mer än en fördubbling av nuvarande våningsyta.

Planerna för området är omfattande, bland annat ska fastigheten bli högre, från dagens fyra till framtidens sex våningar. En del av fastigheten ska enligt planförslaget kunna bli upp till 13 våningar hög.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se