Skip to main content

Beslut i Arbetsutskottet och Närings-och planeringsutskottet den 15 december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 16:37 CET

Beslut i arbetsutskottet respektive näringslivs- och planeringsutskottet den 15 december 2009:

Nyårsglitter 2010 – kommunen bidrar med 70 000 kronor

Nyårsglitter, det populära nyårsfirandet i centrala Umeå, får 70 000 i stöd av Umeå kommun. Ett enigt arbetsutskott har ställt sig bakom en ansökan från Arrangemangsgruppen Umeå City.

Sedan 2001 ordnar Arrangemangsgruppen Umeå City nyårsmottagandet för umebor vid Rådhuset och Trädgård i Norr. Arrangemanget kallas Nyårsglitter över Umeå, och har blivit en happening som tusentals umebor i alla åldrar ser framemot. 12-slaget vid Rådhuset betraktas idag av många som en tradition och en självklar mötesplats för mottagandet av det nya året.

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

Fortsatt satsning på samarbete med den sociala frivilligsektorn

I drygt 10 år har kommunen samarbetat med den sociala frivilligsektorn. Nu ska samarbetet fördjupas. En reviderad avsiktsförklaring har antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Avsiktsförklaringen har uppdaterats för att utveckla och förbättra samarbetet. Mer och bättre marknadsföring, och kompetensutveckling för de som väljer att engagera sig är två av nyheterna.

 

Några av de föreningar som omfattas av avsiktsförklaringen är Röda Korset, Bris, Länkarna, och Föräldraföreningen mot narkotika.

 

För mer information kontakta:

 

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

 

Umeå har tecknat avtal om ensamkommande flyktingbarn

Umeå kommun har tecknat ett avtal med Migrationsverket som reglerar ansvaret för de ensamkommande asylsökande barn som befinner sig i kommunen i väntan på att barnet anvisas en kommun. Umeå blir en så kallad ankomstkommun.

Överenskommelsen handlar alltså om tillfälligt mottagande. Migrationsverket tar på sig att informera kommunen om att ett ensamkommande barn finns i kommunen. Kommunen ansvarar sedan för att barnet transporteras från Migrationsverkets lokaler till kommunens tillfälliga boende.

 

Umeå kommun har också beslutat att det är socialnämnden som ansvarar för frågan inom kommunen. Umeå kommun får 500 000 kronor av staten i samband med att avtalet undertecknas.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

Viss ljusning på arbetsmarknaden i Umeå

Den totala arbetslösheten i Umeå är för närvarande på 6,6 procent. Det är något lägre än riket (6,7 procent) men mycket lägre än länet (7,7 procent). Antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen har ökat något i jämförelse med ifjol vid samma tid.

Den totala arbetslösheten (inklusive arbetsmarknadspolitiska åtgärder) var i november i år uppe i 5 100 personer. Männen har drabbats hårdare än kvinnorna visar statistiken, vilket troligen beror på att fordonsindustrin är den näringsgren som varslat flest i Umeå. Av de 5 100 arbetslösa är 3200 män och 1900 kvinnor.

Att finanskrisen, i kombination med lågkonjunkturen, fått konsekvenser på arbetsmarknaden syns också tydligt i statistiken över aktivitetsstöd. 1121 personer hade någon form av aktivitetsstöd i november 2008, ett år senare har siffran ökat till 2230. En stor andel av de personer som förlorat sina jobb har gått vidare till olika former av arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt är det känt att Umeå universitet har fått en stor ökning av antalet studenter, vilket är vanligt i lågkonjunkturer.

 

Ungdomar drabbas hårdast

Ungdomsarbetslösheten har ökat markant, från 900 personer i november ifjol till 1 500 ungdomar ett år senare.

Att andelen nyanmälda platser på arbetsmarknaden ökar tolkar kommunens näringslivschef Roland Carlsson som en ljusning.

 

– Umeå har klarat krisen relativt bra, siffrorna visar att vi har klarat krisen något bättre en riksgenomsnittet och det finns indikationer från företagen i regionen att 2010 och framförallt 2011 ser betydligt ljusare ut.

 

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande

090-16 12 01, 070-5504785

lennart.holmlund@umea.se

 

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

Ett steg närmare äventyrsbad på kvarteret Nanna

Umeå har tagit ytterligare ett litet steg mot ett äventyrsbad på kvarteret Nanna/Mimer. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet har tecknat ett reservationsavtal med Lerstenen.

Ett reservationsavtal är ett avtal som ger Lerstenen möjlighet att göra verklighet av planerna som tidigare presenterats. Det innebär bland annat att Lerstenen kan gå vidare med att fylla projektet med innehåll, till exempel teckna avtal med hyresgäster.

– Det här innebär att vi avsätter marken till Lerstenen så att de nu kan gå vidare med sitt förslag, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå.

Umeå kommun arbetat med en detaljplan parallellt med Lerstenens arbete med själva badhuset.

Badhuset kommer att ligga det centrala kvarteret Nanna strax intill Mimerskolan. Kvarteret Nanna har funnits med som ett av fyra alternativ i kommunens badutredning. Politikerna i kommunfullmäktige har planerat för ett nytt äventyrsbad i flera år. Äventyrsbadet ses dels som en ny viktig attraktion för Umeå. Ett annat motiv för investeringen är att den gamla simhallen på Gammlia är gammal och måste ersättas.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (S)
kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01
070-550 47 85
Mejl

 

Björn Johansson
mark- och exploateringschef
070-669 22 67
Mejl

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
090-16 11 24
070-669 00 10
Mejl