Skip to main content

Beslut i arbetsutskottet samt näringslivs- och planeringsutskottet den 6 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:34 CET

Fortsatt satsning på friskvård och hälsa

För femte året i rad satsar kommunen 2,5 miljoner kronor, utöver ordinarie förvaltningsbudgetar, på friskvård och rehabiliteringsinsatser. Pengarna ska bland annat användas till att hjälpa personal som jobbar i en utsatt arbetsmiljö.

1,5 miljoner kronor går till Socialtjänstens hälsoprojekt som jobbar med friskvård för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen.

– Vi ska in på så tidiga insatser som möjligt, säger Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande.

Vid sidan av de 2,5 miljonerna, som kallas Hälsobudget, satsar kommunens förvaltningar egna pengar på företagshälsovård, insatser för bättre arbetsmiljö, och rehabiliteringstjänster.

Bakgrund
År 2003 beslutade kommunstyrelsen att satsa fem miljoner kronor per år för att öka hälsan och halvera sjukfrånvaron. Varje år fram till och med 2007 satsar kommunen fem miljoner kronor inom ramen för programmet Ökad hälsa och halverad sjukfrånvaro. Efter 2007 ska allt friskvårds- och hälsoarbete vara en del av det ordinarie arbetet på förvaltningarna.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Skatekulturen uppmärksammas nästa sommar

Bildmuseet planerar att sätta upp en film- video- och performanceutställning nästa sommar på temat skatekultur. Umeå kommun stöttar med 300 000 kronor, allt enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utställningen, som går under namnet skatekultur.nu, är ett EU-projekt som Bildmuseet tagit initiativ till i samarbete med företaget Innovation Impacy AB.

I fokus står internationell ungdomskultur och skatekultur. Det är konstnärer, filmare, skatare och journalister som själva gestaltar skatekulturen.

Utställningen inkluderar aktuella arbeten från Skandinavien, Holland, Spanien, USA och Umeå. Umeås egen skatekultur kommer att presenteras i särskilt producerade filmer, en nysammanställd multimedial historik och ett rikt urval fotografier.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Elofssonhallen kan komma att bygga ut

Elofssonhallen kan komma att byggas ut. Kommunen har tecknat ett markreservationsavtal med bolaget Röbäcks Arena AB. Nu drar kommunen igång arbetet med att ta fram en detaljplan.

Bolaget Röbäcks Arena AB vill köpa ett markområde intill Elofssonhallen för att sedan bygga ut hallen. För att det ska vara möjligt för arenabolaget Röbäcks Arena AB att bygga ut idrottsområdet måste kommunen
göra en ändring i detaljplanen.

Röbäcks Arena AB vill också bygga om området kring grusplanen.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Badhusarbetets nästa fas:
Projektorganisation, detaljplaneprogram och dialog med marknaden

Nästa badhus ska ligga i kvarteret Nanna i centrala Umeå. Det kom Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, och Centerpartiet överens om efter en gruppledaröverläggning för två veckor sedan. Idag fattades det formella beslutet i näringslivs- och planeringsutskottet.

Nu riggar kommunens tjänstemän en projektorganisation som bland annat ska föra en dialog med näringslivet. Därefter kommer Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadskontoret att börja arbeta med ett detaljplaneprogram.

Två års byggtid
Det är i detaljplaneprocessen som frågor om storlek, gestaltning, och trafikfrågor ska lösas. Detaljplanen ska sedan ut på samråd. Byggnadsnämnden, kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ska behandla planen innan den slutligen antas i kommunfullmäktige. En detaljplaneprocess tar olika lång tid, ett år är vanligt. När detaljplanen är klar vidtar en projektering och sedan börjar huset ta form. Byggtiden för den här typen av badhus är cirka 2 år.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se